Region foreslår behandlerhus i Aalborg Øst

Et nyt behandlerhus skal samle praktiserende læger og andet sundhedspersonale i Aalborg Øst. Forslaget er lavet sammen med Himmerland Andelsboligforening, der ejer 2.600 almene boliger i Aalborg Øst.

Et andet stort sundhedstiltag er nu på vej til Aalborg Øst. Midt i diskussionen om et nyt storsygehus i bydelen, præsenterer Region Nordjylland nu et forslag om et behandlerhus, der skal komme manglen på praktiserende læger til livs.
Et faldende antal læger skal betjene et stigende antal borgere i bydelen, for det er ikke lykkedes at skaffe nye læger efter lukningen af to lægepraksis for et par år siden.
Derfor har en styregruppe med medlemmer fra region, kommune og læger arbejdet med en plan om nye samarbejdsformer, blandt andet for læger og andre sundhedspersoner og regionale, kommunale og boligsociale aktiviteter.

- Det er en rigtig spændende idé. Jo flere relevante partnere, vi kan samarbejde med, des bedre. Det kan forhåbentlig virke ekstra tiltrækkende på lægerne, som jo er det store problem i disse år, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).
Boligforeningerne i Aalborg Øst er sammen med kommunen i gang med at styrke bydelen ved at modvirke ghettodannelse og social udstødning.

- Vi ser et behandlerhus i Aalborg Øst som en milepæl i forhold til at gøre sundhed, trivsel og et godt liv til en folkesag, siger Peter Anker, der er formand for Himmerland Andelsboligforening.

COWI er blevet bedt om at lave en skitsemodel , hvor selve bygningerne, hvilke ydelser der skal være i dem og muligheder for ekstern finansiering skal indgå i overvejelserne.

Den politiske behandling af projektet finder sted i løbet af marts.

Forsiden lige nu