LIGE NU:

Region Nordjylland køber ind til kræftbehandling

Region Nordjylland låner 185 millioner kroner, for primært at købe udstyr til behandling af kræft. Det skal sikre et hurtigere forløb med diagnose og behandling af sygdommen.

Nordjylland shopper
Region Nordjylland går på indkøb af apparatur til det nordjyske sundhedsvæsen i år.

120 millioner til scannere ...
Ca. 120 mio. kr. er der sat af til scannere og meget andet. Og det hele skal komme de nordjyske kræftpatienter til gavn, så de får et endnu hurtigere forløb med behandling af deres sygdom.

- Vi har oplevet, hvordan personalet har knoklet for at leve op til de krav om hurtig kræftbehandling, der er blevet stillet til dem. De har gjort det med det apparatur, der har været til rådighed. Nu vil vi politikere leve op til deres indsats på den måde, vi er i stand til - nemlig ved at prioritere indkøb af apparatur, så den del ikke er en stopklods for at nå målet, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Hurtigt forløb
- Vi investerer blandt andet i en række scannere, som kan sikre et hurtigere forløb, når sygdommen skal findes, siger regionens sundhedsdirektør Per Christiansen. Samtidig indkøber vi udstyr til patologi. Det er faktisk et af de steder, der kan være lidt af en flaskehals. Det er her vævsprøverne bliver undersøgt for at fastslå, om der er tale om en kræftsygdom. Ved at købe nyt udstyr kan vi nedsætte ventetiden betydeligt på at få svar på de prøver.

Apparatur til diganose
På ønskesedlen fra de nordjyske sygehuse står der altså primært apparatur, som skal bruges til at diagnosticere og udrede de første fire kræftformer, der bliver underlagt landsdækkende retningslinjer, nemlig lunge-, hoved-hals-, tarm- og brystkræft.

Røntgen tilgodeses
Det betyder, at røntgenafdelinger bliver tilgodeset med ekstra scannere. De patienter, der er under mistanke for en kræftsygdom, skal som regel først igennem en scanning for at konstatere, om mistanken er begrundet. Også de patologiske afdelinger bliver tilgodeset Det er her eksempelvis vævsprøver skal undersøges for at konstatere, om der er kræftceller i. Onkologisk afdeling bliver ligeledes tilgodeset for at kunne udføre medicinsk efterbehandling f.eks. kemoterapi.
Der er dog også ønsker om apparatur, der knytter sig til de øvrige kræftformer, der skal omfattes af landsdækkende retningslinjer i løbet af 2008.

120 millioner fordeles:
Ca. 50 mio. kr. går i 2008 til CT og MR-scannere samt mammomater, som bruges til at finde brystkræft.
De sidste 70 mio. kr. bliver fordelt på mindre udstyr som skoper til kikkertundersøgelser og ultralydsapparatur.

Delvis fælles indkøb
Da alle regioner skal købe et stort antal scannere i forbindelse med indførelsen af kræftpakker, forventer man at kunne opnå store besparelser ved at købe ind i fællesskab og derved få mere for pengene. Derfor laver de fem regioner et fælles udbud, hvor de køber scannere ind i fællesskab. De mindre indkøb står den enkelte region fortsat selv for.

Låner pengene
Pengene til indkøb af apparatur kommer via lån. Region Nordjylland har fået udvidet lånerammen til apparatur med 90 mio. kr. oveni de 95 mio. kr., rammen oprindeligt var på - altså i alt 185 mio. kr.
I budgettet for 2008 har Regionsrådet allerede vedtaget indkøb af apparatur for 65 mio. kr.

Derfor bliver der 120 mio. kr. tilbage til kræftapparatur mm.
Udgiftsbehovet var egentlig gjort op til 200 mio. kr., så det er altså ikke alle ønsker, der kan indfries i år. Til gengæld håber regionen, at man ved de kommende økonomiforhandlinger med regeringen kan opnå enighed om, at de udskudte anskaffelser kan ske i 2009.