Vejdirektoratet går også ind for en 3. limfjordsforbindelse over Egholm.

Regionsrådet er glad

Regionsrådets Ulla Astman er glad for at Vejdirektoratet anbefaler en 3. limfjordsforbindelse over Egholm.     [b]  [/b]

- Jeg er meget glad for Vejdirektoratets anbefaling, siger regionsrådsformand Ulla Astman og uddyber:
 
- Anbefalingen er helt i tråd med de politiske udmeldinger fra Regionsrådet og samtlige nordjyske kommuner, da en 3. Limfjordsforbindelse er afgørende for sammenhængskraften og udviklingen i Nordjylland. Vi har i flere år været enige om, at det skal være en statslig finansieret linjeføring over Egholm, og jeg forventer nu, at de ansvarlige politikere i Folketinget følger de lokale ønsker.
 
Hun har sammen med kommunerne kort før jul drøftet den 3. Limfjordsforbindelse med såvel transportministeren samt Folketingets Transportudvalg og Erhvervsudvalg. Det blev her pointeret, at det er meget vigtigt med en hurtig afklaring af linjeføring og etableringstakt.
 
- Jeg har allerede sammen med kommunerne inviteret de nordjyske trafikpolitiske ordførere i Folketinget til møde i begyndelsen af februar om den 3. Limfjordsforbindelse. Der er brug for en afklaring efter mere end 30 års planlægning - det fortjener vi i Nordjylland, og det er nødvendigt for udviklingen af vores region, slutter Ulla Astman.
 
Egholmlinjen er en ca. 20 km lang 4-sporet motorvej mellem E45 og E39. Motorvejen føres vest om Aalborg og henover Egholm. Motorvejen føres under Limfjordens sydlige løb i en tunnel og over Nørredyb på en lavbro. 

Linjeføringen via Egholm koster godt 6 mia. kr. og vil have en forrentning på 8-9 %. Linjeføringen vil løbe fra E45 syd for Dall vest om Aalborg, over Egholm, og den tilsluttes motorvejen til Hirtshals syd for Vestbjerg.