Rekordoverskud i Sparekassen Farsø

Onsdag præsenterede Sparekassen Farsø et halvårsregnskab med rekordoverskud på 30,4 mio. kroner, mod 23,2 mio. kroner i samme periode sidste år.

Rekordoverskuddet skyldes hovedsagligt kursreguleringer og af samme grund regner sparekassen ikke med at kunne opretholde den samme udvikling det næste halve år.