01:37

1 af 2

Retspræsident advarer imod centralisering

Det vil være en stor ulempe for nordjyderne, hvis de to nordjyske skifteretter flyttes til København.

De to skifteretter i Aalborg og Hjørring behandler til sammen ca. 8000 sager om dødsboer og konkurser hvert år.
Men nu kan de to afdelinger være lukningstruet. Ifølge folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) anbefaler en revisionsrapport at centralisere skifteretterne, så landets 21 afdelinger samles på enten ét eller et par lokationer.

En sådan centralisering vil betyde tabt nærhed og besværlig dialog for de nordjyske borgere, mener retspræsidenten i Aalborg, Christian Lundblad.

- Hvis man flytter skifteretten væk fra Nordjylland, så vil alle de arvinger, som er vant til at komme og få personlig rådgivning i dødsboerne ikke længere kunne få det. Så ville de måske skulle tale med en sagsbehandler over telefon eller videolink i stedet, siger han.

- Man kan ikke rådgive om et så følsomt emne på så lang afstand fra folks virkelig, slutter Christian Lundblad.

Hvis skifteretterne skal flyttes til en anden landsdel kan 25 nordjyske arbejdspladser være i fare.

Det nordjyske folketingsmedlem Rasmus Prehn (Soc.dem.) ville i dag hverken be- eller afkræfte mulige ændringer af strukturen i skifteretterne.

I sidste uge stillede Preben Bang Henriksen (V) spørgsmål til justitsministeren omkring de eventuelle strukturændringer.

TV2/Nord følger op på sagen.