Foto: TV2/Nord

Retssag prægede valgkampen: Nu er den afgjort

Sagen om Viderupgaard, hvor borgmesterkandidat Tina French-Nielsen var indblandet, er afgjort med bødestraf.

De tiltalte i sagen om Viderupgaard har fået en bøde på 200.000 kroner.

Sagen drejer sig om overproduktion på Viderupgaard, som tidligere borgmesterkandidat Tina French-Nielsen (V) fra Nibe er medejer af.

Sagen kom frem forud for kommunalvalget 2013. Dengang beklagede Tina French-Nielsen i en intern mail, som TV2/Nord kom i besiddelse af, hvis selskabet hun er medejer af, har gjort noget forkert.

- Jeg vil blive meget ked af det, hvis det er tilfældet, skrev hun.

Nu er dommen så faldet. De tiltalte er kendt skyldige, og i retten blev der brugt meget tid på at opgøre, hvor stor bøden skulle være. Loven siger, at bøden skal svare til en fjerdedel af den uretmæssige fortjeneste. Men da selskabet har landbrug på flere adresser, har retten ikke haft nemt ved at opgøre den uretmæssige fortjeneste.

Viderupgaard findes skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, men retten vurderede, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at overtrædelerne er sket for økonomisk vindings skyld, eller at der er opstået konkret fare for skade på miljøet.

Retten konkluderer, at overtrædelserne må betegnes som groft uagtsomme.

Det er Tina French-Nielsens bror, der i det daglige står for driften af Viderupgaard, som er et landbrug med malkekøer.

TV2/Nord har forsøgt at få en kommentar fra Tina French-Nielsen, men det er endnu ikke lykkes.