S betænkelig ved slam

Socialdemokraterne vil gerne have afgiftsændringer, der sikrer den bedst mulige miljømæssige håndtering af spildevandsslam. Rejser sagen politisk.

Socialdemokraterne ser gerne, at spildevandsslammet bliver håndteret på en hel anden måde end hidtil. Det siger partiets miljøordfører Torben Hansen til Ritzau.

- Det har i mange år været god tone, at slammet skulle spredes på markerne, men vi vil gerne være med til at se på, om det kan håndteres endnu mere miljømæssigt korrekt på andre måder, siger Torben Hansen, der nu rejser sagen over for miljøministeren.

- Vi skal passe på vores drikkevand, og hvis det indebærer, at der skal spredes mindre slam og at forbrændingsafgiften skal ændres, så mere eventuelt skal afbrændes, så vil Socialdemokratiet meget gerne være med til se på det, siger miljøordføreren.

Den fremtidige håndtering af spildevandsslam skal ikke styres af tidligere tiders fordomme, men styres af miljømæssige hensyn, hensynet til drikkevandet og menneskers sundhed, og hvad der er teknologisk muligt, mener Torben Hansen.
/ritzau/