Foto: Publicity, Hub North.

S-politiker vil redde vindmølle-job med hjælpepakke

Staten skal hjælpe de næsten 500 nordjyske medarbejdere, der har mistet job for nylig på grund af nedgang i vindmølle- og offshore-brancherne.

Når nordjyske virksomheder kæmper for at holde skindet på næsen,  fyrer, går konkurs eller justerer arbejdsstyrken, så må det være statens opgave at træde til med hjælp.

Det mener folketingspolitiker Bjarne Laustsen (S).

I alt har 484 nordjyske ansatte fordelt på fire virksomheder mistet eller står til at miste deres arbejde. Det skyldes blandt andet prisfald på energi produceret af vindmøller, et arbejdsområde som flere større nordjyske virksomheder beskæftiger sig med - og dermed beskæftiger en lang række nordjyder. Senest af Bladt Industries, Siemens og Wärtsilä tilpasset produktionsnivauet og dermed afskediget folk, HMK Bilcon har indstillet produktionen og afventer om, det kan lade sig gøre i ellevte time at afværge en endelig konkurs.

Og derfor må det nu være op til staten at sørge for, at den arbejdskraft bliver omskolet og hurtigst muligt kan anvises andre job i sektorer, som ikke er så hårdt ramt som offshore- og vindmøllebranchen.

- I andre landsdele vil et samlet jobtab på små 500 medarbejdere ikke betyde det helt store, men i Nordjylland er det et betydeligt tal. Det er sket i nærmest ét hug, og forud for afskedigelserne er der løbende fratrådt andre medarbejdere. Ifølge Metal Aalborg er ledigheden nu oppe på 3,5 procent i Nordjylland over for to procent på landsplan. Derfor har vi akut brug for en statslig hjælpepakke, siger Bjarne Laustsen.

- Det ligger helt i tråd med det ønske, som brancheforeningen Danske Maritime længe har slået til lyd for, nemlig en egentlig maritim hjælpepakke for alle aktiviteter, som har med søfart og deraf afledte virksomheder at gøre, tilføjer han.

Hjælpepakker er før set. I Norge har man gjort noget tilsvarende, da offshore-industrien blev ramt af tilbagegang. Det samme skete på Fyn, da Lindøværftet lukkede i 2012. Ifølge Bjarne Laustsen er det vigtigt at klæde de ramte medarbejdere på til brancher - også selv om vindmøllebranchen på et tidspunkt vil opleve fremgang igen.

Bjarne Laustsen har bedt erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) overveje ideen om en statslig hjælpepakke.