LIGE NU:

Så er der sat strøm på Læsø

Efter flere tidligere strømafbrydelser får Læsø ny et nyt og langt stærkere strømkabel til øen.  

Beboerne på Læsø kan gå vinteren i møde i tryg forvisning om, at øens elforsyning, der flere gange tidligere har været afbrudt, nu bliver mere sikker.
 
I dag sættes der strøm på et nyt elkabel mellem Lyngså syd for Sæby på fastlandet og til Vanggård syd for Vesterø Havn på Læsø. Det 21 km lange 60 kilovolt søkabel erstatter et gammelt 20 kilovolt kabel fra 1965.
 
- Vi havde planlagt at sætte det nye kabel i drift i september, men vejret har drillet os, så det er blevet et par måneder forsinket, siger projektleder på kablet, Poul Erik Pedersen fra Energinet.dk.
 
De står sammen med ESV Net og Læsø Elforsyning står bag det nye elkabel. Selvom det nye kabel også skal drives som et 20 kilovolt kabel, så vil det med sine ekstra 40 kilovolt være klar til for eksempel fremtidig udbygning af vindkraft eller etablering af nye erhvervsvirksomheder på øen.
 
- Det nye kabel er spulet ned i havbunden, hvor det ligger godt beskyttet mod fiskeredskaber og ankre.
 
- Netop skader på søkablet betød, at øen fik afbrudt strømmen to gange i henholdsvis 2009 og 2010, siger Poul Erik Pedersen.
 
For yderligere at sikre elforsyningen til Læsø, vil det gamle kabel stadig blive brugt til at transportere en del af strømmen til øen.
 
- Når vi har spænding på begge kabler samtidig, kan vi hurtigt lægge al transporten over på det ene kabel, hvis der sker en fejl på det andet kabel, siger Poul Erik Pedersen.