Så er Grenen fredet

Naturklagenævnet har afgjort at der skal ske fredning af hele den jyske nordspids

En af Danmarks største og mest besøgte naturattraktioner, Skagen Gren og det omliggende havområde, bliver nu fredet.

Skagen Gren er den yderste spids af en af verdens største landtanger. Området besøges årligt af mere end en million mennesker.

Fredningen betyder bl.a. totalt forbud mod bilkørsel og parkering uden for de anlagte vejer og P-pladser.

Et hovedformål med fredningen er at beskytte naturen mod det slid, som den voksens turisme har medført - og samtidig mod tilgroning af træer og buske, som er "fremmede elementer" i området.

Et andet hovedmål er at sørge for, at turisterne kan komme ud og opleve Grenen uden at skade den natur, de kommer for at se.

Med fredningen bliver det muligt at anlægge nye stier, hvor turisterne kan komme ud i området til fods - uden at skade naturen.