Forældre til børn i Sæby sender brev til politikere på baggrund af skolestrukturændringer Foto: TV2/Nord

Sæby-forældre er bekymrede

En gruppe forældre i Sæby er bekymrede over udsigten til at sammenlægge de to skoler i byen, Sæbygårdskole og Sæby Skole, til en.

De politiske overvejelser er lige nu i fuld gang i byrådet i Frederikshavn, men der er endnu ikke truffet politisk beslutning om, hvordan eleverne fremover skal fordeles på de to skoler.

Forældregruppen forsøger nu via et åbent brev til byrådet i Frederikshavn at appellere til eftertænksomhed blandt politikerne.

Brevet er offentliggjort på kanalfrederikshavn.dk, hvor forældrene blandt andet påpeger, at bekymringerne i forhold til det nuværende forslag er mange.

- Vi kan som forældre godt forstå, at der skal spares penge i kommunen, men vi kan ikke forstå, at det er nødvendigt at foretage et så voldsomt indgreb i børnenes hverdag og i den grad forringe et ellers attraktivt skoletilbud i Sæby by. Dette skal endvidere ses i lyset af, at vi ikke kan finde et tilgængeligt gennemarbejdet grundlag for den forventede besparelse, ej heller dokumentation for omkostningerne i forbindelse med implementeringen. Blandt andet virker det foruroligende, at de forventede omkostninger til ombygninger ikke ændrer sig, når der byttes rundt på placeringen af ind- og udskolingen. Det tyder på hofteskud fremfor en solid analyse, skriver forældrene.

Forslaget om skolestrukturændringer i Sæby kom i offentlig høring i september, og dengang skrev 620 borgere under på en protestskrivelse mod de politiske planer.