Særfredning af hare i Himmerland ophævet

Foto: TV2/Nord

Allerede fra den 1. oktober 2013 - altså i indeværende jagtsæson - kan jægerne i Himmerland igen gå på harejagt.

Den forsøgsvise fredning, der har været indført siden 2010, er blevet ophævet af miljøministeren efter indstilling fra Vildtforvaltningsrådet.

Ophævelsen sker nu, fordi DCE har vurderet, at det er biologisk forsvarligt at genindføre jagt på haren i området igen.

DCE?s vurdering af bestanden er blandt andet sket efter en lang række tællinger, som er foretaget af lokale frivillige fra Danmarks Jægerforbund.

Tællingerne er foretaget både i og uden for fredningsområdet, og i områder med og uden jagt, og de har vist, at bestanden af harer i de forskellige optællingsområder er på samme niveau. Det er på den baggrund, at DCE nu vurderer, at det igen er forsvarligt at ophæve særfredningen, fremgår det af en pressemeddelelse fra Naturstyrelsen.

- Det havde efter min mening afgørende betydning, at vi også foretog tællinger af harer uden for kerneområdet. Vi havde 18 tællere i det fredede kerneområde, men vi havde også 10 tællere i områder syd for kerneområdet og 10 tællere nord for kerneområdet, hvor der begge steder blev drevet jagt på harer, fortæller hovedbestyrelsesmedlem i kreds 1, Leif Bach.

Netop det faktum, at der også blev talt harer udenfor fredningsområdet, er meget vigtig efter Leif Bachs mening. Det har nemlig vist sig, at der faktisk er sket en stigning i bestanden i både det fredede og i de jagtbare områder.

- Havde vi kun haft tællingen i det fredede område, ville det jo ikke have været muligt at konstatere, at harebestanden faktisk også er steget i de områder, hvor der er drevet jagt på haren, siger han.

Forsiden lige nu