Foto: Thomas Gaardsmand

Samarbejde mellem landsbyer gør dem mere robuste

Mange mindre byer og kommuner i Danmarks yderområder arbejder engageret på tværs af bygrænser for at sikre en udvikling af landsbysamfundene.

"Landsbyklynger" kan være et nyt begreb for nogle, men på blandt andet Aalborg Universitet, er det et velkendt fænomen. En landsbyklynge er populært sagt en gruppe landsbyer i et lokalområde, der samarbejder om forskellige funktioner, mødesteder og aktiviteter.

- At samarbejde i landsbyklynger er oppe i tiden og er langt mere udbredt end antaget. I landsbyerne og i kommunerne er der en stor interesse for at samarbejde mellem landsbyer, og en ret stor tro på, at det kan gøre en positiv forskel", siger Lea Holst Laursen, lektor på Aalborg Universitet, der står bag den nye rapport "Landsbyklynger som Udviklingsstrategi - Muligheder og Barrierer". Hun står bag rapporten sammen med Pia Heike Johansen fra Syddansk Universitet. Rapporten viser, at der eksisterer over 30 projekter, der kan karakteriseres som landsbyklynger.

Landsbyerne ser landsbyklynger som en måde at skabe udvikling og aktivitet på. Forskerne peger på, at skal samarbejde mellem forskellige landsbyer om for eksempel fælles mødesteder og fælles aktiviteter blive en succes, så er det vigtigt at have fokus på den lokale identitet og de sociale fællesskaber.

Dialog er vigtig

- Når vi skal lave samarbejdsprojekter, er dialogen med borgerne meget vigtig. At lave nye aktiviteter eller nye mødesteder kan føre meget godt med sig, men man skal være opmærksom på, at det kan give et tab andre steder. Så der skal arbejdes på en fælles forståelse af, hvorfor vi gør, som vi gør, siger Lea Holst Laursen.

Hun fremhæver, at et godt samarbejde mellem kommune og øvrige parter i en landsbyklynge er afgørende for, at en udviklingsstrategi bliver en succes. Kommunerne bør bakke op om samarbejdsprojekterne med den nødvendige hjælp i form af faciliteter og midler, hvis man skal lykkes med en landsbyklynge. Samtidig skal man være parat til at nedprioritere nogle steder for at sikre, at andre steder overlever.

- Rapporten viser, at samarbejde i klyngestrukturer giver gode muligheder for at arbejde strategisk med de lokale potentialer og udfordringer i et større fællesskab af landsbyer- og at den form for samarbejde kan styrke grundlaget for positiv udvikling og øget livskvalitet i mindre lokalsamfund, siger programchef i Realdania Stine Lea Jacobi.

Rapporten fra AAU og SDU er en forundersøgelse og et led i projektet "Landsbyklynger", som Realdania og DGI har taget initiativ til. Projektet skal pege på nye løsningsmodeller i landsbyerne i en tid, hvor de små bysamfund oplever store forandringer.