LIGE NU:

Sanistål afviser kritik fra Finanstilsynet

Finanstilsynet anklager Sanistål for at have overtrådt Værdipapirhandelsloven. Sanistål burde efter Finanstilsynets vurdering, have oplyst om øgede logistikomkostninger på et tidligere tidspunkt. Sanistål afviser kritikken.

Indstilling fra Fondsrådet
Fondsrådet har mandag behandlet en indstilling fra Finanstilsynet om overtrædelse af værdipapirhandelslovens bestemmelser om oplysningsforpligtelser i forbindelse med Sanistål A/S' fremrykkede meddelelse af 5. februar 2008 om resultatet for 2007.

Sanistål afviser anklage
Virksomhedens ledelse finder ikke, at Værdipapirhandelsloven er overtrådt.

Tilstrækkelig information?
I overensstemmelse med de nye regler, der trådte i kraft i juli i år, har Finanstilsynet offentliggjort, at Tilsynet har indgivet politianmeldelse med henblik på en vurdering af, om en del af informationen i Sanistål A/S' meddelelse burde være givet tidligere. Såfremt det bliver konklusionen, kan Sanistål A/S idømmes en bøde.

Logistikomkostninger 10 mio.
Det springende punkt er ifølge Sanistål, om øgede logistikomkostninger på omkring 10 millioner, burde have været meldt ud d. 14. januar. Sanistål gav informationen i en meddelelse d. 5. februar.

Bestyrelsesformand Knud Erik Borup siger om anklagen:
- 10 mio. kr. er naturligvis mange penge, men Sanistål A/S har en samlet omsætning på 6-7 mia. kroner, og ud fra en samlet vurdering af forholdene den 14. januar 2008 var det ikke vor opfattelse, at de øgede logistikomkostninger kunne være kurspåvirkende.
Så selv om Finanstilsynet mener noget andet, synes jeg, at en politianmeldelse er en alt for voldsom reaktion.
Vi har afgivet en grundig redegørelse i sagen og regner derfor med en hurtig afgørelse og har ikke yderligere kommentarer så længe sagen er under behandling.

Om Sanistål
Sanistål er grossist inden for VVS og VA, stål og metal, elteknik, bilindretning, værktøj, maskiner, teknik og Carl F produkter. I alt 2.300 medarbejdere forsyner virksomheder inden for dansk industri og håndværk med produkter, viden og servicekoncepter fra over 50 afdelinger i Danmark. Sanistål-koncernen er endvidere repræsenteret i mere end 40 lande over hele verden. Koncernomsætningen udgjorde 6,3 mia. kr. i 2007.