Se hvad Aalborg kommune har råd til i 2016

Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Forhandlingerne om budgettet i 2016 i Aalborg byråd er nu afsluttet, og nu er budgettet på plads.

20 af byrådets 31 medlemmer i forlig om budgettet for 2016 Socialdemokraterne, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har torsdag aften indgået forlig om næste års økonomi i Aalborg Kommune.

Venstre, Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance valgte at forlade forhandlinger torsdag eftermiddag og er derfor ikke en del af forliget.

Forligspartierne skriver i forligsteksten, at der er tale om et ansvarligt budget, der sikrer mulighed for fortsat vækst og udvikling af Aalborg Kommune.

* De to plejehjem i Ulsted og Tylstrup bliver ikke nedlagt, men der bliver iværksat en konsolideringsanalyse inden for plejehjemsområdet.

*Forslaget om reduktion af den personlige pleje på 15 minutter falder bort.

*Udgifter til ledsagelse til ferie og aktiviteter på handicapområdet bevares.

*Der bliver afsat yderligere ressourcer til nattevagter på plejehjemmene

*Forslaget om reduktion af pædagoger på skoler falder bort

*Forslaget om reduktion af åbningstiderne på daginstitutionerne falder bort.

*Der afsættes yderligere midler til sociale normeringer.

*Der bliver afsat yderligere ressourcer til rådgivning af psykisk sårbare unge.

*Der bliver etableret en veterankoordinator i Aalborg Kommune.

*Byggesagsgebyrerne bliver sat ned med 2 mio. kr.

*Landdistriktsindsatsen får tilført yderligere midler

*Besparelserne på Kvarterværkstedet/kvarterløftprojektet falder bort.

*Der bliver tilført yderligere midler til gennemførelse af kommunens klimastrategi og til vandindvindingsområdet.

I forliget står der også, at de merudgifter, der er som følge af disse beslutninger, finansieres ved at spare på ledelse og administration, forstærket opkrævning af ubetalte regninger fra kommunen og ved at justere på anlægsbudgettet.

2. behandling af budgettet finder sted den 8. oktober 2015 kl. 13.00 i Byrådssalen.

Forsiden lige nu