LIGE NU:

Ser fremad i Farsø

Dialogmøde i dag på Farsø Sygehus om de seneste dages hændelser, herunder lukning af sygehuset og efterfølgende orienteringsmøde.

Dialogmøde
Der har i dag været holdt et dialogmøde mellem tillidsrepræsentanter for personalet på Farsø Sygehus, relevante faglige organisationer, direktionen i Region Nordjylland og sektorledelsen fra de dele af regionen, som til daglig arbejder på sygehuset i Farsø (Sektor Anæstesi, Ortopædisektor Nordjylland og Sygehus Himmerland).

Mail til Regionsrådet
Mødet blev holdt på baggrund af, at der i forlængelse af Regionsrådets beslutning om at lukke Farsø Sygehus har været et forløb, hvor tillidsrepræsentanterne på Farsø Sygehus den 20. maj sendte en mail til Regionsrådet, hvor de beskrev deres oplevelse af et orienteringsmøde på sygehuset 16. maj.

Belastende for medarbejderne
Drøftelserne på dialogmødet i dag mundede ud i en fælles anerkendelse af, at de seneste uger og måneder har været særligt belastende for de medarbejdere, der har deres daglige gang på Farsø Sygehus.

Processen
Processen den seneste uge - herunder afsendelse af brev fra tillidsrepræsentanter til Regionsrådet - blev drøftet indgående. Der var enighed om, at alle har lært af forløbet.

Nyt sygehus
Der var enighed om, at man prøver at se fremad med henblik på at sikre en god dialog om implementeringen af den politiske beslutning, så Farsø Sygehus frem til etablering af et nyt sygehus i Himmerland kan fastholdes som en god og attraktiv arbejdsplads, der leverer patientbehandling i topklasse.

Ny sygehusstruktur
Frem til forelæggelse af implementeringsplan på mødet i Regionsrådet arbejdes der på baggrund af personalemøderne i Terndrup, Farsø og Hobro særligt med følgende fire elementer af den nye sygehusstruktur:

- Den fremtidige placering af rehabiliteringsfunktionen fra Terndrup
- Optimal udnyttelse af de gode fysiske rammer i Farsø
- Nøjere beskrivelse af udviklingen frem mod nybyggeri
- Konkretisering af regionens jobgaranti i forbindelse med ny sygehusstruktur

Nyt møde
Ledelserne holder møde med personalet på Farsø Sygehus igen 1. juni.

20_percent

play Limfjordsrådet i desperat bøn: - Hjælp os med at opspore spøgelsesgarn

20210416-222157-L_27Mb

Slog alle rekorder: 1,5 millioner mennesker så Martin Jensens koncert fra toppen af AKKC

fokus.. på den russiske spion

Fokus: Nordjyske virksomheder skal forberede sig på spionage

Stine Bosse

Stine Bosse valgt som formand for Festival of Europe

20_percent

play Limfjordsrådet i desperat bøn: - Hjælp os med at opspore spøgelsesgarn

20210416-222157-L_27Mb

Slog alle rekorder: 1,5 millioner mennesker så Martin Jensens koncert fra toppen af AKKC

fokus.. på den russiske spion

Fokus: Nordjyske virksomheder skal forberede sig på spionage

Til forsiden

Til forsiden