Sidste stuegang i Terndrup

Terndrup Sygehus lukker fredag i dag efter 116 år som sygehus. Patienter flyttes til den nye fælles rehabiliteringsafdeling på sygehuset i Hobro, hvor den faglige ekspertise på området samles.

<b>Bedre forhold for rehabilitering</b>
Lukningen af Terndrup sker for at leve op til regionens strukturplan, som blandt andet indebærer, at de oprindeligt to rehabiliteringsfunktioner i Himmerland samles i én afdeling i Sygehus Himmerland i Hobro.

<b>Lukkede i Farsø</b>
Den 10. juli lukkede rehabiliteringsafdelingen på Farsø Sygehus og fra 1. september er rehabiliteringsfunktionerne i Himmerland samlet i en nyetableret afdeling i Hobro.

- Vi forventer, at det bliver en fordel for patienter og personale, at fagligheden på rehabiliteringsområdet i Himmerland samles i én afdeling, ligesom der naturligvis vil være en rationaliseringsgevinst ved at samle funktionerne i Himmerland i én afdeling, siger Christen Lyhne, sygehusdirektør i Sygehus Himmerland.

- Med etablering af rehabiliteringsafdelingen i Sygehus Himmerland, Hobro, får vi en afdeling, hvor vi får bedre mulighed for at lave veltilrettelagte patientforløb. På den nye afdeling vil patienterne typisk være indlagt, hvad enten de er i den akutte fase i forbindelse med eksempelvis en blodprop i hjernen eller de er i genoptræningsfasen. Det forventer vi vil give en mere glidende overgang, så de berørte patienter ikke skal flytte afdelinger, siger Christen Lyhne.

<b>Fremtidssikret løsning</b>
Lukningen af Terndrup og afdelingen i Farsø blev besluttet af regionsrådet i Region Nordjylland i 2007, da den overordnede strukturplan for sygehusområdet blev vedtaget.

- Forventningen med samlingen er en styrkelse af den faglige ekspertise, som kommer patienterne til gavn i behandlingen. Derfor glæder det os, at det er lykkedes at skabe en holdbar og fremtidssikret løsning, siger Per Christiansen, sundhedsdirektør i Region Nordjylland.

<b>Ny afdeling i Hobro</b>
Den nye afdeling på Hobro Sygehus forventes at åbne 1. september. I ugen op til åbningen er personalet på seminar, og de berørte patienter er indlagt på andre afdelinger.

<b>Terndrup står tom</b>
Bygningerne ved Terndrup Sygehus vil i en periode stå tomme, mens det afgøres, om de skal sælges eller bruges til andre formål af regionen.

<b>Reception</b>
I forbindelse med lukningen af Terndrup Sygehus bliver der fredag 22. august holdt en intern reception for ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere.