LIGE NU:

Sidste stuegang i Terndrup

Terndrup Sygehus lukker fredag i dag efter 116 år som sygehus. Patienter flyttes til den nye fælles rehabiliteringsafdeling på sygehuset i Hobro, hvor den faglige ekspertise på området samles.

Bedre forhold for rehabilitering
Lukningen af Terndrup sker for at leve op til regionens strukturplan, som blandt andet indebærer, at de oprindeligt to rehabiliteringsfunktioner i Himmerland samles i én afdeling i Sygehus Himmerland i Hobro.

Lukkede i Farsø
Den 10. juli lukkede rehabiliteringsafdelingen på Farsø Sygehus og fra 1. september er rehabiliteringsfunktionerne i Himmerland samlet i en nyetableret afdeling i Hobro.

- Vi forventer, at det bliver en fordel for patienter og personale, at fagligheden på rehabiliteringsområdet i Himmerland samles i én afdeling, ligesom der naturligvis vil være en rationaliseringsgevinst ved at samle funktionerne i Himmerland i én afdeling, siger Christen Lyhne, sygehusdirektør i Sygehus Himmerland.

- Med etablering af rehabiliteringsafdelingen i Sygehus Himmerland, Hobro, får vi en afdeling, hvor vi får bedre mulighed for at lave veltilrettelagte patientforløb. På den nye afdeling vil patienterne typisk være indlagt, hvad enten de er i den akutte fase i forbindelse med eksempelvis en blodprop i hjernen eller de er i genoptræningsfasen. Det forventer vi vil give en mere glidende overgang, så de berørte patienter ikke skal flytte afdelinger, siger Christen Lyhne.

Fremtidssikret løsning
Lukningen af Terndrup og afdelingen i Farsø blev besluttet af regionsrådet i Region Nordjylland i 2007, da den overordnede strukturplan for sygehusområdet blev vedtaget.

- Forventningen med samlingen er en styrkelse af den faglige ekspertise, som kommer patienterne til gavn i behandlingen. Derfor glæder det os, at det er lykkedes at skabe en holdbar og fremtidssikret løsning, siger Per Christiansen, sundhedsdirektør i Region Nordjylland.

Ny afdeling i Hobro
Den nye afdeling på Hobro Sygehus forventes at åbne 1. september. I ugen op til åbningen er personalet på seminar, og de berørte patienter er indlagt på andre afdelinger.

Terndrup står tom
Bygningerne ved Terndrup Sygehus vil i en periode stå tomme, mens det afgøres, om de skal sælges eller bruges til andre formål af regionen.

Reception
I forbindelse med lukningen af Terndrup Sygehus bliver der fredag 22. august holdt en intern reception for ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere.