Skandinavisk klimakonference i Aalborg

Samarbejdskonference om EU-program indenfor miljø, energi og klima. 115 personer med ideer inden for bl.a. biomasse, vandmiljø, klimaudvikling og vedvarende energi til transport har sat hinanden stævne tirsdag og onsdag på Hotel Hvide Hus i Aalborg.

<b>Miljø, energi og klima</b>
Anledningen er, at det nye EU-program for Kattegat-Skagerrak regionen afholder samarbejdskonference om miljø, energi og klima. Konferencen giver kommuner, universiteter m.m. mulighed for at møde potentielle projektpartnere og få yderligere oplysninger om mulighederne i EU-programmet.

<b>400 millioner til projekter</b>
Kattegat-Skagerrak programmet rummer godt 400 mio. kr. til at medfinansiere skandinaviske samarbejdsprojekter. Det er muligt at få op til 50% i støtte til projekterne og et af de samarbejdsområder, der er prioriteret i programmet, er energi, miljø og klima.

<b>Fælles indsats</b>
Regionsrådsmedlem Henrik Ringbæk Madsen er Region Nordjyllands medlem af Styringskomiteen for Kattegat-Skagerrak programmet. Han glad for, at konferencen kommer til Aalborg:

- Udviklingen inden for klima og miljø kræver en fælles indsats på tværs af landegrænser, så det er et helt oplagt område for skandinviske projekter. Vi har i Nordjylland mange kompetencer inden for miljø, energi og klima - og vi har gode traditioner for samarbejde med partnere fra Sydnorge og Vestsverige.

<b>Møder om Projektideer</b>
Konferencen er tilrettelagt sådan, at der er gode muligheder for at diskutere projektideer. Der er udarbejdet et katalog over de indsendte ideer; der er booket møder på forhånd og repræsentanter fra programmets sekretariat står klar med vejledning og inspiration. Blot er det en betingelse, at projekterne ikke er af kommerciel karakter.

<b>Udsigt til nordjyske projekter</b>
Henrik Ringbæk Madsen håber at konferencen vil føre til adskillige projekter med nordjysk deltagelse:

- Det er en stor mulighed, vi har fået med et EU-program, der er fokuseret på Kattegat-Skagerrak regionen, og den skal vi gribe. Vi kan opnå både større viden, bedre miljø og erhvervudviklingsmuligheder. Vi har i den nordjyske erhvervsudviklingsstrategi fokus på energi og flere videncentre, og kommuner i Nordjylland har gang i spændende initiativer. Det kan få et ekstra løft med en skandinavisk vinkel.