Antallet af ynglende skarver i Nordjylland er faldet voldsomt. Foto: Per Frank Paulsen

Skarven på retur

For tre år siden var Tofte Sø i Lille Vildmose hjemsted for Danmarks Største Skarvkoloni. Men nu er to ud af tre reder forsvundet.

 Ornitolog Willy Jørgensen fra Mou har fulgt udviklingen år for år.
 
- For fire år siden talte vi godt 4000 reder. Ved den seneste nåede vi kun op på 1200, så der er tale om et markant fald.

Der er ingen entydig forklaring på Skarvens mandefald i Danmark - men to hårde vintre spiller sandsynligvis ind.

- Skarverne er ankommet i dårligere kondition og det har påvirket deres evne til at yngle og lægge æg, siger Naturvejleder Thorkild Lund til TV2/Nord

Da der var flest skarver var der godt 42.000 reder på landsplan - idag er der kun ca. 25.000. Ifølge fritidsfiskerne går det den rigtige vej.

- Vi mener at bestanden burde halveres til ca. 12.000 reder. På den måde ville der sikres et godt fødegrundlag for fuglene og stadig være plads til at fritidsfiskerne kan fange en fisk, siger Finn Frandsen, der er næstformand for fritidsfiskerne i Danmark.

Den totalt fredede fugl ynglede for gang i Lille Vildmose i 1981 - så antallet i dag beror altså ikke på den store statistik. Netop derfor går skarvens venner da heller ikke i panik:

- Måske er der bare tale om naturens egen dynamik. Nogle gange går en bestand op - og andre gange ned. Det er faktisk fint nok, siger Naturvejleder Thorkild Lund.