LIGE NU:

SKAT afslører stadig sort arbejde

Den er gal på restaurationerne oplyser Skattecenter Hjørring

Skattecenter Hjørring har i 2007 intensiveret indsatsen mod virksomheder, hvor der ved tidligere uanmeldte kontrolbesøg har været konstateret uregelmæssigheder i forhold til registreringen af de ansatte. Indsatsen fortsætter i 2008.

Skattecenter Hjørring har hen over året 2007 foretaget 21 kontrolbesøg hos virksomheder indenfor restaurationsbranchen, hvor der ved tidligere uanmeldte kontrolbesøg har været mistanke om anvendelse af sort arbejdskraft.

Ved de 21 kontrolbesøg blev der konstateret uregelmæssigheder i 16 tilfælde. Dette svarer til at 3 ud af 4 af de besøgte virksomheder har problemer med at overholde lovgivningen.

Der er ved kontrolbesøgene i 2007 givet 5 advarsler, 5 pålæg om at føre logbog og i 6 tilfælde er virksomhederne indstillet til bøde.

Bekymrende

Afdelingsleder Ole Storch siger:

- Det er bekymrende trods de senere års fokus på problemerne med sort arbejde i restaurationsbranchen, at vi ved en sådan intensivering af indsatsen i 2007, kan konstatere at der fortsat er så store problemer med registreringen af de ansatte i restaurationsbranchen.