LIGE NU:

Skraldemænd arbejder for hurtigt

Det er sjældent at nogen bliver beskyldt for at arbejde for hurtigt - og lige så sjældent at nogen nægter at arbejde langsommere. En ekspert i arbejdsmiljø mener skraldemændene knokler for hårdt. Skraldemændene selv nægter at sætte tempoet ned.

Bruno Bunk og hans sjak tømmer skraldespande i Aalborg Midtby en tidlig morgen. De skal være færdige inden der kommer for mange mennesker, så det går stærkt over brostenene.

- Brosten er det værste. Der er virkeligt hårdt for kroppen, siger Bruno Bunk, der er skraldemand og tillidsmand i Renovationsvæsenet i Aalborg.

Skraldemændene får løn for 37 timers arbejde, men de kan gå hjem når de er færdige. Folkene derfor skubber både formiddags og middagspause til efter arbejdstid. Arbejdsdagen er ofte kun 5,5 time. En arbejdsmiljøekspert advarer.

- Man har opbygget en kultur gennem mange år om at man gerne vil vise at man er hurtig og stærk. Det er en kultur hvor man måske også presser hinanden og det er en arbejdskultur som man bør ændre, for det er ikke holdbart, siger Henrik Vejen Kristensen, der som seniorkonsulent arbejder med arbejdsmiljø på Teknologisk Institut.

Henrik Vejen Kristensen har gennemført et arbejdsmiljøprojekt med skraldemændene i Odense Kommune i 2010. De fik skraldemændene til at sætte arbejdstempoet ned, så de arbejder en time længere hver dag. De arbejder nu cirka 6,5 timer om dagen. Det førte til færre arbejdsskader og færre smerter i kroppen.

- Det der sker hvis man presser medarbejderne eller medarbejderne presser sig selv, så øger man risikoen for arbejdsskader og sygedage, og det er rigtig omkostningstungt for en virksomhed. Det kan betale sig for alle parter at tempoet sættes ned.

Skraldemændene i Aalborg er skeptiske. De er glade for at kunne gå tidligt hjem. De mener ikke de arbejder for hurtigt, og de mener ikke det giver mening at sætte tempoet ned

- Vi har det tempo vi har. Jeg synes ikke det går for hurtigt, så jeg kan ikke se at der skal laves noget om, siger Bruno Bunk.