LIGE NU:

Skrapt indhug i torskefiskeri i Kattegat

Danmarks og Sveriges fiskeriministre vil stoppe fiskeri i torskens gydeområder i Kattegat i længere tid, end fiskerne er glade for.

Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) er nu indstillet på
skrappere indgreb mod fiskeriet på den betrængte torskebestand i Kattegat, end hun og fiskerne hidtil har været enige om.

Torskebestanden er stadig helt i bund i Kattegat, lyder en frisk melding fra biologerne i Det internationale
Havundersøgelsesråd (ICES). På den baggrund er det ikke længere forsvarligt med en så lempelig model for fiskestop, som ministeren hidtil er gået efter med tilslutning fra Danmarks Fiskeriforening.

- Det bliver nødvendigt med fiskestop i gydeområderne i
måneder ad gangen og ikke blot i få uger, siger Eva Kjer Hansen nu til Ritzau. Og hermed lægger hun sig nu mere på linje med Sverige, der i forhandlinger mellem de to lande har talt for et totalt stop.

- Det er helt afgørende for forbrugerne tillid, at bestandene har det godt. Vi skal beskytte torsken med lukkede områder i nogle måneder. Et par uger rækker ikke, siger fødevareministeren.

Meldingen kommer efter et møde fredag mellem Eva Kjer Hansen og hendes svenske kollega, Eskil Erlandsson.

I forvejen har de danske fiskerimyndigheder i år skærpet kravene til mere skånsomme fiskeregler og indsat mere kontrol. Samtidig har fiskerne fra EU fået indskrænket antallet af fiskedage, hvor de har lov til at være på Kattegat.

- Fiskerne er ikke glade for de stramninger, vi allerede har lavet. Men det er nødvendigt med en skærpet indsats, siger fødevareministeren.

Danske fiskere går i Kattegat mest efter jomfruhummere, men dem kan de ikke fange uden at få torsk med op som utilsigtet bifangst. Svenske fiskere går mere direkte efter torsk, men fanger også lidt jomfruhummer.

Danmark og Sverige har forhandlet i flere måneder om en aftale om fælles fiskerestriktioner i området, hvor biologerne i ICES i årevis har anbefalet et totalt fiskestop efter torsk.

Fødevareministeren kan ikke sige, hvornår der kommer en endelig aftale. Torsken gyder i foråret. Kattegat er det område i hele EU, hvor torsken har det dårligst.

/ritzau/