Skuffende regnskab fra Tican

Vigende indtjening på en række hovedmarkeder og stigende omkostninger har kostet på bundlinjen for fødevarekoncernen Tican med afdeling i Fjerritslev og hovedsæde i Thisted. Derfor bliver årsregnskabet for 2007/08 13 millioner kroner dårligere end året fø

Selvom Tican har øget omsætningen med mere end 10 procent til 4,1 milliard kroner er der massivt pres på indtjeningen. Årets overskud bliver på 75 millioner kronet, hvilket er en nedgang på 13 millioner kroner i forhold til året før.

For få grise til slagtning og markant stigende produktionsomkostninger til blandt andet energi og vedligeholdelse har kostet på regnskabet. Desuden har indtjeningen været faldende på en række hovedmarkeder, hvor valutaudviklingen har været negativ. Tican har siden maj været udelukket fra det lukrative russiske marked begrundet i påståede fund af spor af reststoffer i kød leveret af virksomheden.

Bestyrelsen vil give landmændene en efterbetaling til landmændene på 65 øre pr. kilo for svin og 60 øre for søer. Den foreslår i øvrigt til generalforsamlingens godkendelse, at der af årets restbetaling
henlægges 15 øre/kg til A-Kapital i lighed med sidste år. A-Kapital er ansvarlig kapital og dermed en del af egenkapitalen. Den kontante udbetaling bliver således 50 øre/kg, hvilket svarer til årets resultat.

Restbetalingen skal der tages stilling på en generalforsamling den 4. december.