Søer omdannes til losseplads

Hjørring Kommune vil give et affaldsselskab, der er ejet af kommunen selv, dispensation til at fylde to naturskønne søer op med affald. Nordjyllands Amt har ellers tidligere besluttet at søerne skal være omfattet af naturbeskyttelse. Men nu da amtet er ne

To store naturskønne søer ved lossepladsen Rønnovsdal ved Harken lidt syd for Hjørring skal fyldes op med affald, der ikke kan brændes af. Det drejer om fx rockwool, asbest-tagplader, fiskeredskaber og trykimprægneret træ.

- Søerne er meget velegnede til den slags affald. Der er tale om gamle lergrave, der gør at leret nærmest fungerer som en slags naturlig membran, så der ikke bliver afgivet noget giftigt til grundvandet, siger lossepladsens driftsleder, Jeppe Hjermitslev, til TV2/NORD.

Til trods for at søerne er omfattet af naturbeskyttelsesloven så har Plan- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune mandag eftermiddag givet AVV, det kommunalt ejede Affaldsselskab Vendsyssel Vest, en dispensation, så søerne kan blive fyldt op med affald.

Siden 1995 har det faktisk været meningen, at de udtjente lergrave skulle bruges som affaldsdeponi. Men da man i starten af 2006 ville samle mange mindre lokalplaner for området til én stor, så opdagede biologer i Nordjyllands Amt søernes værdi for dyre- og fuglelivet. Søerne blev derfor omfattet af naturbeskyttelsesloven. En lov som Hjørring Kommune altså nu vil dispensere fra, da amtet er væk og man selv kan bestemme.

- Der er ikke tale om, at vi nu laver amtets afgørelse om. Jeg er overbevist om at også amtet ville have dispenseret, siger Plan- og Miljøudvalgets formand, Per Harfeld (Venstre).

Om mindre end to år kommer AVV til at mangle plads til at deponere alt det affald, der ikke kan brændes af.