LIGE NU:

Sommerhusejere står magtesløse

Efter endnu et stort skred ved kysten ved Nørre Lyngby i Vendsyssel, står sommerhusejerne magtesløse - de ved ikke, hvad de skal stille op mod naturens kræfter langs kysten.

Grundejerforeningen har drøftet flere forskellige løsninger, men endnu lader den endelige løsning vente på sig.
- Vi står med samme problem som ved Mårup Kirke, og det er teknisk meget svært at finde ud af, hvad der kan hjælpe. Problemet er, at jorden er lerfyldt og grundvandet står højt - så det er så at sige grunden, der skubber sig selv i havet, fortæller en af de mange sommerhusejere ved Nørre Lyngby, Søren Thomassen.

Han har i tre år haft sit sommerhus og ser med bekymring på hvor meget af skrænten, der er faldet i havet.
Seneste skred var voldsomt, og nu er det ikke længere meter men centimeter, der skal regnes i for hvor tæt det yderste sommerhus er på at styrte i havet.

- Jeg kendte godt til forholdene her, da jeg købte huset for tre siden, men jeg vil meget gerne sikre området, så mit hus står her mange år endnu, siger Søren Thomassen.

Grundejerforeningen mødes i Pinsen for blandt andet at drøfte situationen, og Søren Thomassen håber, man snart finder en løsning - og meget gerne i samarbejde med Hjørring Kommune. Kommunen har ingen forpligtelse til at gribe ind og hjælpe grundejerne.