Søslanger i Hørby

Alternative energikilder som sol, vind og jordvarme er velkendte. Men at udnytte varmen fra en sø til et parcelhus, det er noget nyt

På trods af betænkeligheder og protester så har Frederikshavn Kommune givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven, så et forsøg med søvarme nu kan komme i gang

Søslangerne er lagt ud, og det alternative varmesystem klar til at blive taget i brug.

- Vi tapper simpelthen søen for energi, fortæller vvs-installatør Jens Frederik Holdorf fra Klokkerholm Smedje til TV2/NORD.

Princippet er det samme som ved jordvarme. Men fordi en bæk gennemstrømmer søen - lige uden for det nybyggede hus - er der mere varme at hente i søvandet end hvis slangerne bare blev gravet ned i jorden.

Selv om naturbeskyttelsesloven siger, at der ikke må foretages ændringer i søen, så har Frederikshavn Kommunes Plan- og Miljøudvalg givet en dispensation på 10 år til søvarme-projektet.

- Frederikshavn er jo energiby, og det er vigtigt at vi prøver alternative energikilder af, der kan nedsætte CO2-forbruget, siger John Christensen (Venstre), formand for Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune.

Danmarks Naturfredningsforening har gjort indsigelse og kommunens egen myndighedsafdeling har anbefalet ikke at give dispensation. Med følgende begrundelse:

- Udviklingstiden for insektlarver, fiskeyngel og padder kan forlænges væsentligt, så de ikke kan nå at gennemføre deres forskellige livsfaser i tide. Den manglende timing kan være fatal.

De skønnede udgifter er kun 7.000 kroner om året i varme og varmt vand i det 260 kvadratmeter nye hus. Med fyringsolie kunne det sagtens have været det dobbelte eller tredobbelte.