Administrerende direktør Vagn Hansen, Sparekassen Vendsyssel: - Salling Bank har en stærk tilstedeværelse i Skive, Nykøbing Mors, Viborg og Vinderup. Foto: Mick Knive Anderson

Sparekassen Vendsyssel og Salling Bank fusionerer

Hensigten med fusionen er at skabe et større og stærkere lokalt funderet pengeinstitut med en ledende markedsposition i Nordjylland og området omkring Limfjorden, Skive og Mariagerfjord.

Bestyrelserne i Sparekassen Vendsyssel og Salling Bank ser på en mulig sammenlægning af de to pengeinstitutter og planlægger derfor at fusionere med Sparekassen Vendsyssel som det fortsættende pengeinstitut.

Sparekassen Vendsyssel garanterer, at ingen medarbejdere i Salling Bank vil blive opsagt i de første 12 måneder efter fusionens gennemførelse.

Det meddeler pengeinstitutterne i en pressemeddelelse.

Baggrunden for fusionen er, at den finansielle sektor rammes fortsat af stigende regulerings- og kapitalkrav, som stiller større administrative- og operationelle krav til pengeinstitutter. Dette gør det sværere for særligt mindre, lokale pengeinstitutter at drive bankforretning.

De to pengeinstitutter passer geografisk rigtig godt sammen med et stærkt komplimenterende afdelingsnetværk.

Vagn Hansen, administrerende direktør, Sparekassen Vendsyssel

- De to pengeinstitutter passer geografisk rigtig godt sammen med et stærkt komplimenterende afdelingsnetværk. Salling Bank har en stærk tilstedeværelse i Skive, Nykøbing Mors, Viborg og Vinderup, siger administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel Vagn Hansen.

I forlængelse af fusionen er det hensigten, at Sparekassen Vendsyssels afdelinger i Skive, Vinderup og Lem lægges sammen med Salling Banks afdelinger i Skive og Vinderup med Salling Banks afdelinger som de fortsættende afdelinger.

41 afdelinger

Desuden bevares bankens øvrige afdelinger i Nykøbing Mors og Viborg, som vil indgå i en særskilt region benævnt Region Skive. Salling Banks eksisterende hovedkontor forventes omdannet til regionshovedkontor for Region Skive, der i alt vil have ni afdelinger.

Læs også Sparekassen Vendsyssel og Dronninglund Sparekasse vil fusionere

Efter fusionen vil det samlede pengeinstitut have i alt 41 afdelinger, primært placeret i Vendsyssel samt omkring Limfjorden, Skive og Mariager Fjord. Desuden har Sparekassen Vendsyssel to afdelinger i København.

Det er en forudsætning for fusionen, at den godkendes af myndighederne. Desuden er det en forudsætning, at fusionen godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i Salling Bank og af repræsentantskabet i Sparekassen Vendsyssel.