LIGE NU:

Spørgsmål til ministeren om støj ved Lindholm Station

Rasmus Prehn (S) stiller spørgsmåk til ministeren, efter en støjmåling har påvist støjgenerne ved Lindholm Station.

Den uvildige støjmåling blev foretaget af Aalborg Universitet. Den viste med klar tydelighed at beboerne omkring rengøringsstationen ved Lindholm Station har ret, når de siger, at de er generet af støjen fra togene der holder med motoren tændt.

Derfor stiller Rasmus Prehn (S) nu spørgsmål til Transportminister Carina Christensen, der lyder således:

- Får det forhold, at en støjmåling foretaget af Aalborg Universitet viser, at IC3-togene ved Lindholm rengøringsstation klart overskrider støjgrænserne, ministeren til på ny at overveje at skride ind og finde en løsning, så beboerne ved rengøringsstationen ikke længere skal plages i deres dagligdag?

Undersøgelsen viste at den indendørs lavfrekvente støj er målt til 38,8 dB, hvor den kun må være 25dB i dagtimerne, og 20 dB i aften- og nattetimerne. Udenfor er støjen målt til 53dB, selvom grænserne er henholdsvis 45dB i dagtimerne og 40dB i aften- og nattetimerne.