LIGE NU:

Springvand frem i lyset

Kayerøds Springvand har de sidste tre år levet en stille tilværelse på Almen Kirkegården i Aalborg, hvor det har stået hengemt og inaktivt. Nu kommer det frem i lyset.

Aalborg Kommunes afdeling for Park & Natur planlægger, i samarbejde med Stadsarkivet, at opstille springvandet i det grønne anlæg mellem Vor Frue Kirke og Stadsarkivet. Samtidig forskønnes området med nye belægninger og beplantninger, men Kayerøds Springvand får den fremtrædende placering.

- I området mellem Vor frue Kirke og Stadsarkivet bevares alle de gamle lindetræer langs vejene, så fældningen af de fire lindetræer vil ikke få nogen større betydning for områdets grønne profil. Og desuden vil der i det kommende anlæg blive plantet nye træer, siger landskabsarkitekt Sigrid Glarbo, som forventer, at springvandet tilsluttes til sommer.