LIGE NU:

Stor tilfredshed med SKAT

Stor kundetilfredshed i Skattecenter Aalborgs nummerpladeekspedition. God service har opvejet ulemperne ved lang ventetid.

På trods af lange ventetider og nye systemer scorer SKAT højt i ny kundetilfredshedsundersøgelse. Skattecenter Aalborg overtog nummerpladeekspeditionen fra politiet den 1. januar 2008. Den samlede tilfredshed i Skattecenter Aalborg er opgjort til 4,20 på en skala fra et til fem, hvor fem er den højeste score.

- Resultatet er meget tilfredsstillende for os. Specielt set i lyset af den meget korte tid, der er gået, siden vi overtog opgaven fra politiet, og den tid vi har haft til at oplære mange nye medarbejdere, siger afdelingsleder Børge Christensen fra Skattecenter Aalborg.

SKAT overtog den 1. januar 2008 nummerpladeekspeditionen fra politiet. I samme forbindelse blev antallet af ekspeditionssteder skåret ned fra 55 til 31. Der håndteres årligt 1,8 millioner nummerpladeekspeditioner.

- Når resultatet af undersøgelsen alligevel er så flot, så hænger det sammen med, at vores medarbejdere udøver en særdeles glimrende kundeservice, siger Børge Christensen.

I øjeblikket har SKAT iværksat tiltag, der gerne skulle mindske problemerne med ventetiden.