LIGE NU:

Store kommunale forskelle: Så mange borgere har plejepersonale ansvar for om natten

I nattetimerne er der stor forskel på, hvor mange borgere ansatte på landet plejecentre har ansvaret for. Det er bekymrende. Sådan siger FOA Nordjylland.

Der er markante forskelle på normeringen - det vil sige antal beboere per ansat - på danske plejecentre i nattetimerne.

I Morsø Kommune har en enkelt ansat i gennemsnit ansvar for 27,3 beboere i nattetimerne i hverdagene. I Rebild Kommune er tallet blot 17,4 beboere.

Kigger man på den anden side af Storebælt, er der i Herlev blot 9,2 beboere per ansat i nattetimerne. Det viser en undersøgelse af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har foretaget for FOA og Ældre Sagen.

- Det er jo fuldstændig vanvittigt. Tænk den nat, hvor 10 borgere skal have en hygiejnevask i sengen. Det kan jo ikke lade sig gøre, hvis man har ansvaret for 27 borgere, siger Jesper Hermansen, ansvarlig for social- og sundhedsområdet for FOA. 

På landsplan varierer normeringen i nattetimerne endnu mere end i Nordjylland. I kommunen med landets bedste normering, har medarbejdere ansvar for otte borgere i nattetimerne. I kommunen med dårligst normering, har en medarbejder ansvar for 41 bogere i nattetimerne. 

Pressede Sosu'er 

- Man bør, både som kommune og ansvarlig politiker, tage den her undersøgelse meget meget alvorligt.

Sådan siger Jesper Hermansen efter at have set på undersøgelsen og tilføjer: 

- Det er voldsomt bekymrende. For der er ikke så stor forskel på den hjælp, de ældre skal have. Det er den samme opgave, der skal løses hos hver enkelt. Jeg synes, at det er forfærdeligt, at normeringerne hænger sammen med økonomien i de enkelte kommuner, siger han. 

Han oplever, at sektoren er presset. Han er ofte i dialog med både medlemmer og kommuner, der oplever, at trivslen nogle steder kan være mindre god - nogle plejecentre har sågar et dårligt arbejdsmiljø på grund af de manglende ressourcer, siger han.  

- Hvis man tror, der er ro om natten på et plejecenter, kan man tro om igen. Nogle er måske syge, nogle vil måske op at sidde eller ud at gå. 

Ældre Sagen mener forskellen er uansvarlig

Direktør for Ældre Sagen, Bjarne Hastrup er mildest talt utilfreds med de tal, der er kommet for dagens lys i VIVE's undersøgelse. 

- Jeg synes, det er helt uansvarligt. Plejehjem i dag har typisk meget demenspleje, og der har beboerne altså problemer af psykiatrisk karakter. Derfor har en nattevagt næsten lige så travlt som en dagvagt, siger han. 

Og netop derfor mener han ikke, at det er i orden, at en ansat har ansvaret for helt op til 41 borgere. 

- Det betyder, at de steder, hvor der er få ansatte, er der stor utryghed om datten. Der er uro og de ældre får ikke den service, de har behov for. Serviceniveauet er væsentlig uens i kommunerne, og så vidt jeg kan læse mig frem til i undersøgelsen kan beboersammensætningen i de forskellige plejehjem ikke forklare, de store forskellige i bemandingen. Plejekvaliteten er simpelthen forskellig efter bemandingen i kommunerne, siger Bjarne Hastrup.