Foto: Thomas Gaardsmand

Store sving i kommunale fattigdomsgrænser

Der er op til 3000 kroners forskel, når kontanthjælpsmodtagere skal søge om enkeltydelser på tværs af kommunerne. Retsforsker kalder praksissen suspekt.

En enlig Aalborgenser kan i udgangspunkt have lige så mange penge til rådighed som en familie med børn i Hjørring og stadigvæk få økonomisk støtte af kommunen.

Det skyldes, at kommunerne arbejder med vidt forskellige vejledende rådighedsbeløb, når de tildeler enkeltydelser. Beløbet bliver udregnet ved at se på, hvor mange midler en borger har til rådighed efter at alle rimelige udgifter til eksempelvis husleje, licens og telefonregninger er betalt.

I Aalborg Kommune er det vejledende rådighedsbeløb for enlige over 30 år på 4.339 kroner, mens det for ægtepar er på 8.678 kroner. I Hjørring Kommune er samme beløb for enlige over 30 år på 4000 kroner, mens det for ægtepar er 6.200 kroner.

Det vil sige, at man vejledende kan få 339 kroner mere som enlig over 30 år i Aalborg Kommune end i Hjørring. Mens man som ægtepar vejledende kan få 2.478 kroner mere i Aalborg Kommune end i Hjørring.  

Ifølge loven skal kommunerne altid tage en individuel og konkret vurdering, når de foretager en sagsbehandling, og professor i socialret ved Københavns Universitet Kirsten Ketscher kalder derfor praksissen for suspekt.

- Betingelserne for at få enkeltydelser er så restriktive, at det ikke giver mening at fastsætte et vejledende beløb. Efter min opfattelse kommer disse rådighedsbeløb i praksis til at betyde, at paragraffen om enkeltydelser ikke bliver anvendt korrekt, og de kan måske ligefrem afskære nogle borgere fra at søge om hjælp, siger Kirsten Ketscher til avisen Kommunen.