Seneste nyt:

Stormrådet åbner mulighed for erstatning til oversvømmelsesramte

Der er oversvømmelser flere steder i Danmark, men hvorvidt den enkelte boligejer har ret til erstatning, afhænger af forholdene på lige netop den grund, hvor boligen ligger.

Det våde vejr med efterfølgende oversvømmelser volder problemer i hele landet, men der kan være godt nyt på vej til visse boligejere.

Sådan lyder det i en forsigtig udmelding fra Stormrådet, som administrerer oversvømmelsesordningen, der i nogle tilfælde kan dække skaderne.

- Hvorvidt den enkelte boligejer har krav på erstatning efter oversvømmelsesordningen, vil bero på en konkret vurdering fra sag til sag. I modsætning til stormflod, hvor Stormrådet erklærer et helt område for stormflodsramt, bliver afgørelser om oversvømmelse fra søer og vandløb bedømt ud fra den enkelte anmeldelse, siger sekretariatschef i Stormrådet, Mogens Hansen.

Stormrådet modtager kun anmeldelser fra boligejere om oversvømmelser, efter de har fået afslag fra deres forsikringsselskab. Typisk dækker forsikringen ikke skader efter oversvømmelse fra vandløb og søer.

Hvis forsikringsselskabet har afvist at dække skaderne, kan boligejeren anmelde skaden til Stormrådet via Stormbasen, der findes på Stormrådets hjemmeside. Herefter vil Stormrådet træffe afgørelse, om skaden er omfattet af oversvømmelsesordningen efter udtalelse fra Miljøstyrelsen.

Det er herefter forsikringsselskabet, der behandler skadessagen med henblik på at opgøre og udbetale en eventuel erstatning.

Hvornår dækker oversvømmelsesordningen?

Oversvømmelsesordningen dækker ved oversvømmelser fra vandløb og søer som følge af ekstremt høj vandstand, der forventes statistisk at ville indtræffe sjældnere end hvert 20 år.

Stormrådet er et uafhængigt råd, der blandt andet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer. Stormrådet fører også tilsyn med og behandler klager over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager og sager om oversvømmelse fra vandløb og søer.

Sådan anmelder du en skade: