Foto: Karsten Ross

Stormråd vil måske dække skader

Måske er der hjælp på vej fra Stormrådet til nordjyder, der plages af vandmasserne.

Det voldsomme regnvejr og de massive oversvømmelser har skabt store ødelæggelser. Spørgsmålet er, om forsikringsselskaber skal betale regningen. Eller om skaderne er dækket af den såkaldte oversvømmelsesordning.

Når der sker usædvanlige hændelser, som den der plager Vendsyssel lige nu kan Stormrådet komme på banen. Stormrådet afgør, om man kan får erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald. Det er også Stormrådet, der afgør, om et regnvejr har været et almindeligt skybrud eller en decideret stormflod. Hvis det er et skybrud, skal borgerne egne forsikringer dække. Hvis der er tale om stormflod, kan man få erstatning fra Stormrådet.

Det er Naturstyrelsen, der foretager tekniske målinger, som Stormrådet baserer sin afgørelse på. Indtil videre foreligger der ikke endelige målinger for situationen i Nordjylland. Men Naturstyrelsen har oplyst, at der på baggrund af berretninger fra de nordjyske kommuner og beredskab godt kan være tale om en hændelse, der er omfattet af oversvømmelsesordningen.

Uanset om skaderne skal dækkes af forsikringsselskaber eller Stormrådet, skal de nordjyder, der har fået ødelagt ting ved oversvømmelsen, i første omgang kontakte eget forsikringsselskab. For at få erstatning fra Stormrådet er det desuden en betingelse, at skaderne i hjemmet ikke er omfattet af borgernes egen forsikring.