Foto: Henning Bagger, Scanpix (Arkivfoto).

Stress ikke: Bliv klogere på SU-klip, orlov og dobbeltuddannelse her

Mange unge stresser over deres uddannelsesvalg og frygter at vælge forkert. Vi har undersøgt dine muligheder for at holde pause og få SU, når du skifter studie.

Onsdag er flere tusinde unge til studiepraktikdag, hvor de kan få en fornemmelse for det at gå på universitet og lære mere om, hvilken retning de vil søge ind på. 

Og lige netop uddannelsesvalget bekymrer og stresser de unge, for de studerende har ikke lyst til at vælge forkert. Studievejleder på Aalborg Universitet Lars Holm Olsen forklarer, at årsagen er, at de studerende ser det som et nederlag at droppe ud af deres studie.

- Mange studerende ser det som en fiasko, hvis de dropper ud. Og her, synes jeg, at det er vigtigt at betone over for de unge, at man skal træffe sit studievalg på et så oplyst et grundlag som muligt, men i sidste ende bare træffe et valg. Finder man ud af, at det var det forkerte valg, er man kun blevet en erfaring rigere, siger Lars Holm Olsen.

Der er dog også andre mere praktiske faktorer omkring økonomi og mulighed for orlov, der er med til at stresse de unge, og det har vi spurgt studievejlederen ind til.

SU-klip

Der kan være enkelte økonomiske udfordringer i at skifte til en anden uddannelse, men det er ikke noget, der bliver et problem på længere sigt, forklarer Lars Holm Olsen. 

Når man søger ind på en videregående uddannelse, får man SU-klip, alt efter hvor lang ens uddannelse er normeret til. Søger man eksempelvis ind på en bachelor, der varer tre år, får man normeret SU i tre år. Er man startet på en videregående uddannelse inden for to, efter man afsluttede sin gymnasielle uddannelse, har man dog ret til yderligere 12 måneders SU-klip. 

De kan tages i brug, hvis man bliver forsinket på sin uddannelse, eller hvis man skifter over på et andet studie i sit uddannelsesforløb.

Økonomien skal dog ikke stoppe en for at skifte uddannelse, for har man opbrugt sine SU-klip, kan man tage et slutlån for at færdiggøre sin uddanelse, så er man er sikret økonomisk.

Tag en pause og tag på orlov

Føler du, at du er ved køre død i dit studie, eller er du i tvivl om, hvorvidt du har valgt rigtigt, så lad endelig være med at stresse dig selv. Har du gået på din bachelor i ét år eller på din kandidat på ét semester, er du berettiget til i alt 12 måneders ubegrundet orlov, fortæller Lars Holm Olsen. 

Det kan man bruge til at tage en pause fra sit studie og fortsætte, hvor man slap, når ens orlov er færdigt. Du har også mulighed for at tage begrundet orlov, hvis du bliver ramt af pludselig sygdom - og det er uanset, hvor lang tid du har gået på dit studie.  

Undtagelser omkring dobbeltuddannelse

Sidste år indførte Folketinget et loft på uddannelse, der betød, at studerende, der havde gennemført en uddannelse, ikke havde lov til at påbegynde en ny på samme eller lavere uddannelsesniveau.

Forbuddet mod dobbeltuddannelse er dog siden blevet lempet en anelse, og det er nu muligt at pågynde en uddannelse på samme niveau, seks år efter man har afsluttet sin første uddannelse. 

Regeringen har også indført en liste med 24 uddannelser, der er undtaget reglen om dobbeltuddannelse. Du kan se de 24 uddannelser på linket her.