02:09

Studenterhuen og festen bliver måske udsat på grund af faglig konflikt. Foto: Ivan Bitsch

1 af 2

Studentereksamen i fare

En fagliglig konflikt mellem gymnasielærere og deres arbejdsgivere kan betyde, at eleverne på landets gymnasier bliver taberne. Eksamen frygtes udsat.

En stor del af eleverne på Aalborg Katedralskole holder i dag elevrådsmøde. På dagsordnen er den igangværende konflikt imellem landets gymnasielærere og Finansministeriet, som kan munde ud i strejker eller Lock out.

- Jeg synes, det kunne være rigtig fedt, hvis vi kunne få lov at blive hørt i den her sag, fordi det er os, det går ud over, siger en af eleverne ud i plenum.

Gymnasieeleverne risikerer et undervisningen og eksamener bliver udsat, hvis der kommer arbejdsnedlæggelser på gymnasierne i løbet af april og maj måned. 

- På årgangen kan man mærke, at der er utrolig stor oprørskhed omkring det her. Vi bruger også undervisningstimer til at snakke om den her konflikt, fordi der er mange af eleverne, som ikke ved, hvad der skal ske, siger elevrådsformand Alexander Emil Kaspersen.

Konflikten handler blandt andet om nedskæringer på gymnasielærernes arbejdstid og aftaleret. Indtil videre har forhandlingerne ikke givet nogen løsning imellem parterne i forhold til at få en ny overenskomst på plads. Den gamle overenskomst udløber d. 31. marts 2013, og derfor kan der blive tale om enten strejker eller Lock out.

- Hvis ikke man når til enighed, jamen så er der risiko for, at der kommer strejke eller Lock out. Og det er svært at forholde sig til lige nu, men vi må se, hvordan det udvikler sig, siger rektor på Aalborg Katedralskole Christian Warming.

GL, der er Gymnasieskolernes Lærerforening, fortæller til TV2/Nord, at der fra lærernes side ikke planlægges strejker. Derimod går der rygter om, at Finansministeren har politisk opbakning til en Lock out, hvis ikke parterne kan nå til enighed. 

I morgen og hen over weekenden fortsætter forhandlingerne ved finansministerens bord. Imens kan eleverne og gymnasielærerne kun afvente udfaldet.

- Det er jo rigtig ærgerligt, at eleverne kommer i klemme i den her sag, men man kan sige, at når vi kræver at få nogle ordentlige arbejdsforhold, og have nogle rammer for vores undervisning, så er det jo også i elevernes interesse. Vi vil gerne have nogle rammer, som sikrer os, at vi kan levere en god undervisning, siger Mette Louise Laursen, der er lektor og tillidsrepræsentant hos Aalborg Katedralskole.