LIGE NU:

Studerende skaber fremtidens uddannelsesinstitution

50 studerende skal i løbet af 42 timer udvikle fremtidens uddannelsesinstitution. Det sker på "Futurm Camp 08" der afvikles i denne weekend.

Erhvervsakademiernes fremtid
Det politiske forlig omkring erhvervsakademiernes fremtidige rolle i samfundet sammenholdt med regeringens globaliseringsstrategi, betyder, at sektoren skal styrkes.

Futurum Camp 08
Derfor lader NOEA studerende udvikle fremtidens uddannelsesinstitution. I denne forbindelse har vi, med baggrund i sponsorer fra erhvervslivet, stablet et stort arrangement på benene, som vi kalder "Futurum Camp 08". (rum for skabelse af fremtidens NOEA).

50 studerende i 42 timer
NOEA har i alt 1500 studerende, og ud af disse samles 50 studerende, som alle er topmotiverede for at udvikle fremtidens uddannelsesinstitution.
De studerende skal arbejde i 42 timer, og starter i dag kl. 16, og slutter søndag kl. 10.
Der vil være tale om "luksusisolation", hvor ure og mobiler bliver inkasseret og hvor NOEA, igennem sponsorater fra erhvervslivet, står for alt forplejning, oplægsholdere og hvad der ellers skal til, for at gøre et arrangement som dette vellykket.

Tre problemstillinger
De studerende vil fredag eftermiddag blive præsenteret overfor tre problemstillinger af ledelsen, som de skal ideudvikle på. I alt vil der være otte teams, hvoraf de seks teams arbejder med problemstillinerne. Dermed vil hver problemstiling blive omdrejningspunktet i to teams. De resterende 2 teams vil bestå af henholdsvis kreative og administrative procesguider, som har en meget stor del af ansvaret for, at dette arrangement bliver succesfuldt.

Problemstillingerne vil tage udgangspunkt i følgende tre områder:

Værdiskabelse for de studerende under uddannelsesforløbet
Erhvervskontakt
Fremtidig profilering og markedsføring

NOEA nytænker
Udkastet til den nye finanslov betyder, at NOEA går en tid imøde med meget stramme budgetter. Derfor kan udviklingsarrangementer som dette være meget svære at gennemføre indenfor de givede økonomiske rammer.
NOEA valgte derfor i februar, at gå nye veje, ligesom de studerende vil blive bedt om i den kommende weekend.

Stor opbakning
Futurum Camp har mødt stor opbakning i erhvervslivet, og er derfor sponsoreret af otte virksomheder. Dette bekræfter, at der i erhvervslivet er stor opbakning til udvikling af NOEA og dermed medarbejdere som i endnu højere grad kan leve op til virksomhedsens forventninger til dimittender.