LIGE NU:

Sundhedscenter fortsætter måske

Sundhedsudvalgt i Brønderslev Kommune har besluttet at søge Sundhedsministeriet om lov til at fortsætte pilotprojektet med et kommunalt sundhedscenter frem til 31. december 2009.

Bevillingen fra ministeriets side løber ellers kun til udgangen af dette år, men ministeriet har afsat en ekstra pulje, som pilotcentrene kan søge. Kommunen søger i alt om knap 6 mio. kr. og fokus lægges på rehabiliteringsindsatsen, som skal komme kronisk syge borgere til gode.

- Vi har ikke resultatet af evalueringen før til sommer, men vi har hørt, at de adspurgte borgere er glade for indsatsen på rehabiliteringsområdet, og vi ønsker at styrke arbejdet med bedre levevilkår for patienter med KOL (rygerlunger) og diabetes II. Det kan dels have stor betydning for den enkelte syge men så sandelig også for den kommunale økonomi. Som noget nyt vil vi udvide med borgere med hjerte/karsygdomme, siger sundhedsudvalgets formand, Peer Thisted (Soc.dem.)

Vil udvide tilbuddet
Brønderslev Kommune er en af de få med en kommunal rehabiliteringsmodel, og man ønsker nu at udvide tilbud til de nævnte patientgrupper med såkaldt udgående teams. Det vil gavne de svageste af de kronisk syge, da de kan have svært ved at komme ind på genoptræningscentre. Derudover vil man også afprøve, hvordan der kan skabes et bedre samarbejde mellem kommune, almen praksis og sygehuse.

- Vi vil gerne være primus motor i Nordjylland i arbejdet med kronisk syge, og undersøgelser fra bl.a. ministeriet peger jo også på, at der vil komme et boom i antallet af kronisk syge danskere, og så er det godt at vide, hvordan man som kommune kan håndtere det. Vi vil derfor også inddrage ældreområdet mere i samarbejdet, ligesom handicapområdet, visitationen og psykiatriområdet vil blive inddraget og naturligvis patientforeninger, siger Peer Thisted.

Udvalget ved endnu ikke, hvornår det får svar på ansøgningen.

25_seconds

play Fik en god idé: Lokalsamfundet bakker op om 10-årige Williams store planer

Henrik og Janne

Henrik og Jannes butikker må ikke åbne: Nu har de lejet et nyt lokale sammen

40_percent

play 5000 nordjyder vaccineret på én dag: - Alt er forløbet godt

PH 260221 Skoler klar til test Still

play Skoler gør klar til test: - Hvis man ikke bliver testet, medfører det fravær

25_seconds

play Fik en god idé: Lokalsamfundet bakker op om 10-årige Williams store planer

Henrik og Janne

Henrik og Jannes butikker må ikke åbne: Nu har de lejet et nyt lokale sammen

Til forsiden

Til forsiden