Det forventes, at mere end10.000 flygtningebørn får besøg af sundhedsplejerskerne.

1 af 2

Sundhedsplejersker styrker integrationen

Sundhedsplejersker fra Aalborg, Thisted og Jammerbugt Kommuner skal øge sundhed og trivsel hos fygtningefamilier ved at tage på hjemmebesøg.

15 kommuner, 700 sundhedsplejersker og 2.400 flygtningefamilier fra hele Danmark er med i et nyt, stort integrationsprojekt, der kan hjælpe til bedre integration og sundhed for flygtninge.

Af de i alt 15 kommunder deltager tre nordjyske kommuner. Det er Aalborg, Thisted og Jammerbugt Kommuner.

- Vi er igang med at uddanne sundhedsplejerskerne, så de med de rigtige værktøjer kan tage på hjemmebesøg hos flygtningefamiler. Vi er gået med i det store integrationsprojekt, fordi det helt klart vil gøre en forskel, siger ledende sundhedsplejerske Trine Troldborg fra Thisted Kommune, der lokalt gennemfører integrationsprojektet i fællesskab med Jammerbugt Kommune.

Hendes kollega i Aalborg Kommune, ledende sundhedsplejerske Ulla Nordtorp, mener også, at der er akut behov for at hjælpe til med trivslen og sundheden hos flygtningefamilierne i Nordjylland.

- Efter de seneste års flygtningestrømme er der et behov både her i området og i landets øvrige kommuner for at styrke integrationen, sundheden og trivslen hos flygtningefamilier – særligt i forhold til børnene i flygtningefamilierne, fastslår Ulla Nordtorp.

Det treårige projektet er særligt målrettet flygtningefamilier med børn under seks år, som er kommet til Danmark siden 2015 og har fået fast opholdstilladelse her. Det forventes, at mere end10.000 flygtningebørn får besøg af sundhedsplejerskerne.

Projektet, der har fået navnet "Sundhedsplejersker styrker integrationen" finansieres med 20,8 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden og møder stor opbakning hos Kommunernes Landsforening, der påpeger, at kommunerne ikke har råd til at bruge flere midler til integrationsområdet.

700 sundhedsplejersker bliver nu tilbudt fire dages gratis kursus med fokus på interkulturelle kompetencer. Opkvalificeringsforløbet vil give sundhedsplejerskerne godt indblik i flygtningenes kultur, baggrund og særlige udfordringer.