"Sur smiley" til universitetsuddannelser

Fem danske universitetsuddannelser, heriblandt kandidatuddannelserne i fysik på Aalborg Universitet, har fået en "sur smiley". Videnskabsminister Helge Sander (V) er alligevel tilfreds og konkluderer, at systemet virker.

Fem danske universitetsuddannelser skal stramme gevaldigt op, hvis de fortsat skal have lov til at bestå.

Det er konklusionen efter den indledende runde af kvalitetskontrollen af universitetsuddannelserne, som foretages af Akkrediteringsrådet.

I alt 37 uddannelser fordelt på otte danske universiteter har været til eksamen, og heraf har fem fået en så dårlig karakter, at de nu har fået en sidste chance til at rette op på en række kritisable forhold.

Det drejer sig om kandidatuddannelsen i fysik på Roskilde Universitetscenter, bachelor og kandidatuddannelserne i fysik på Aalborg Universitet samt bacheloruddannelsen i religionsvidenskab og kandidatuddannelsen i religionshistorie på Københavns Universitet.

Det er typisk alt for høje frafaldsprocenter og de studerendes for lange gennemførelsestider, der har udløst den "sure smiley" til uddannelserne, som nu har fået en frist på et eller to år til at rette op på forholdene. Ellers kan de i sidste ende blive tvunget til at lukke.

Videnskabsminister Helge Sander (V) har ansvaret for universiteterne, men han er godt tilfreds, selvom fem ud af 37 universiteter er dumpet.

- Jeg ser det ikke som et problem, at Akkrediteringsrådet har uddelt sure smileys til en række uddannelser på vores universiteter. Tværtimod er det for mig et udtryk for, at det system, som vi nu netop har indført, virker fuldstændigt efter hensigten. Nemlig ved at vi får sat mere fokus på kvaliteten af danske uddannelser gennem en uafhængig instans, siger Helge Sander.

Tidligere har Akkrediteringsrådet kun vurderet kvaliteten af nye uddannelser, men som noget nyt skal rådet altså også vurdere løbende, om de eksisterende universitetsuddannelser gør det godt nok.

- Antallet af sure smileys havde jeg ikke ventet. Det ville selvfølgelig være bedst for alle, hvis det hele var i top, men det afgørende er nu, at uddannelsernes kvalitet løbende bliver vurderet, og at advarslerne skal tages alvorligt. Det er jo vigtigt først og fremmest af hensyn til de studerende, da det er deres fremtid, der er på spil, siger ministeren.

Uddannelserne er blevet bedømt ud fra ti parametre, som blandt andet handler om undervisningens tilrettelæggelse, undervisernes kvalifikationer, uddannelsens struktur og behovet for uddannelsen. Og det er til gavn for de studerende, siger Søren Barlebo Rasmussen, der er formand for Akkrediteringsrådet:

- De studerende har med akkrediteringen fået et redskab til at se, om uddannelserne lever op til en række vigtige standarder for kvalitet og relevans. Med afgørelserne er det godt at konstatere, at rigtig mange studerende i Danmark er sikret en god universitetsuddannelse af høj kvalitet som også er relevant for arbejdsmarkedet.

Ud af de 37 uddannelser har Akkrediteringsrådet givet klart grønt lys - såkaldt positiv akkreditering - til 32 af uddannelserne. Heraf har 19 fået en akkreditering gældende i seks år, som er den fulde periode, mens 13 har fået en akkreditering gældende i tre år, fordi der er forhold ved uddannelsen, der på sigt kan udvikle sig problematisk.

De sidste fem har altså fået gult lys - en chance til at rette op på forholdene, mens endnu ingen uddannelser har fået rødt lys - det vil sige er blevet lukket.

I alt skal ca. 850 danske universitetsuddannelser ses efter i sømmene.
/ritzau/