Svært at gennemføre miljøforbedringer

Biogasanlæg og vindmøller på land stoppes af regler og myndighedernes håndtering. Selvom danske ministre hylder initiativerne stoppes de inden de bliver virkelighed

En række landmænd i Aars har i 6 år kæmpet for at stable et biogaanlæg på benene.

- Det er besværligt, siger Laurits Frandsen, talsmand for gruppen af landbrug, der kalder sig Grønne Landbrug.

Naturklagenævnet har stoppet projektet efter en klage fra naturfredningsforeningen, fordi biogasanlægget skal placeres på et område, der ikke er udlagt til formålet i regionplanen.

- Vi ønsker ikke at det åbne land tilplastres med den slags industrianlæg, siger Jørgen Grøn fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Aars/Aalestrup.

Inden landmændene går videre med det klimavenlige projekt vil de have reglerne ændret fra politisk hold.

- Hvis politikerne virkelig vil forbedre klimaet, så må de også give os værktøjerne til at gøre det, siger Laurits Frandsen.

Han afviser også at det kan være et alternativ at placere biogasanlægget i industriområder nær byerne, for så vil borgerne i byerne protestere.