Svinebønder i Nordjylland har det sværest

En opgørelse over svinebrugenes regnskaber viser, at der er store forskelle på indtjeningen.

Det er LandbrugsAvisen, som kigget på tallene. Konklusionen er, at Nordjylland har de største finansieringsomkostninger i øjeblikket.

På øerne og Sønderjylland fik smågriseproducenterne et overskud på driften på cirka 135.000 kroner, mens Nordjylland i gennemsnit fik et underskud på godt 400.000 kroner.

LandbrugsAvisen forklarer den primære forskel med, at finansieringsomkostningerne i Nordjylland er væsentlig højere end på øerne. Det hænger sammen med, at soliditeten lavest i Nordjylland med 12 procent, mens den på de østlige øer er dobbelt så høj.