LIGE NU:

Svineproducenter lancerer MRSA-strategi

Markant mindre antibiotika i svinestaldene, forskning og en stor international konference. Det er indholdet i en trepunktsplan, som Videncenter for Svineproduktion netop har sat i søen for at stoppe spredningen af MRSA CC398.

Andelen af svinebedrifter, der er MRSA-positive, er vokset markant over de seneste år. Undersøgelser peger på, at op mod 70 procent af de danske svinebedrifter har resistente stafylokokker inden for stalddørene. Nu vil Videncenter for Svineproduktion (VSP) under Landbrug & Fødevarer indsamle viden og nedsætte antibiotikaforbruget:

- Vi har i den danske svineproduktion nedsat antibiotikaforbruget med ti procent siden 2010. Selvom det bliver en udfordring, så vil vi reducere forbruget med yderlige ti procent inden 2020. Vi har for to måneder siden besluttet, at vi i løbet af det næste år vil halvere brugen af stoffet tetracyklin, og denne plan er en opfølgning på dette markante tiltag, siger direktør i VSP Claus Fertin.

Danmark er i forvejen blandt de lande i verden med det laveste antibiotikaforbrug per produceret kilo kød. Med de nye tiltag fra VSP lægger Danmark endnu større afstand til konkurrenterne i udlandet.

- Vi kan ikke fjerne MRSA ved at nedsætte antibiotikaforbruget, men vi kan allerede nu tage ansvar for fremtidens resistensproblematikker og forhåbentlig på den måde være med til at vise vejen for andre lande med et væsentligt større forbrug end Danmark, siger Claus Fertin.

I Danmark er cirka to procent af stafylokokkerne resistente over for de mest almindelige antibiotika. I Sydeuropa er det i flere lande 25 procent og mange steder i blandt andet Asien er tallet markant højere. Fælles for landenes udfordringer med MRSA-bakterier er, at ingen har endegyldige svar på, hvordan man stopper udbredelsen af de resistente bakterier. Derfor vil VSP i løbet af foråret invitere til en stor international konference, hvor forskere, læger, dyrlæger og andre relevante kapaciteter skal udveksle erfaringer og forhåbentlig finde ny inspiration til at bekæmpe resistente bakterier. Ikke bare i svineproduktionen men i hele samfundet.

- Der er ingen, der hellere vil komme disse bakterier til livs, end danske svineproducenter. Men vi løser ikke problemerne alene i Danmark. Derfor er det internationale perspektiv helt afgørende for succes. Her vil jeg gerne opfordre vores fødevareminister til at presse på i EU for at sætte resistensproblematikken på dagsordenen. Også i de lande hvor resistente bakterier ikke er højt på den politiske dagsorden, siger direktør Claus Fertin.

Svineafgiftsfonden, der administreres af Landbrug & Fødevarer, har netop bevilget 2,4 millioner kroner til tre konkrete forskningsprojekter. De skal blandt andet undersøge, hvor udbredt MRSA CC398 er blandt andre dyregrupper som heste og slagtekalve. Dette er ikke tidligere undersøgt i Danmark og kan have betydning for at bryde smittevejene fra svineproduktionen til det øvrige samfund. Et andet projekt skal undersøge smittespredningen fra svineproduktionen via mennesker og ind på landets hospitaler og dermed minimere denne risiko.

- Helt generelt mangler vi viden om MRSA CC398, og det skal vi selvfølgelig tilvejebringe, så vi kan sætte den rigtige indsats i gang i stedet for at træffe beslutninger, der ikke hviler på et fagligt grundlag. Vi kommer ikke MRSA til livs med et snuptag, og faktisk tror jeg ikke på, at MRSA kan udryddes i Danmark, så længe vi lever i en verden, hvor dyr, mennesker og varer krydser mange landegrænser. Men vi skal gøre, hvad der er muligt for at isolere MRSA CC398 til svineproduktionen og selvfølgelig nedsætte forekomsten, siger direktør i VSP Claus Fertin.

20171105-164508-3_46Mb

Analyse: Allan Busk er fortsat som katten på vejen - helt sin egen

Bålhøj Festival

Efter aflysninger på stribe: Nordjysk festival vil få musikken til at spille

20210513-205405-L_41Mb

play Ekspert måber over Aalborg Håndbold

20_percent

play Fitnesscentre fravælges på grund af coronapas

20171105-164508-3_46Mb

Analyse: Allan Busk er fortsat som katten på vejen - helt sin egen

Bålhøj Festival

Efter aflysninger på stribe: Nordjysk festival vil få musikken til at spille

Til forsiden

Til forsiden