En ny undersøgelse viser, at 25 procent af de nordjyske sygeplejersker har oplevet overbelægning på sygehusene inden for en uge. Foto: TV/MIDT-VEST

Sygehuse har ikke plads til patienterne

Hver fjerde sygeplejerske i Region Nordjylland har inden for en uge oplevet, at der ligger patienter på gangene, fordi der ikke er plads på sengestuerne. Det viser ny analyse fra Dansk Sygeplejeråd.

På mange sygehusafdelinger i Region Nordjylland er der ikke plads til alle, der kommer ind. En ny analyse fra Dansk Sygeplejeråd viser, at 25 procent af sygeplejerskerne i regionen indenfor en uge har oplevet, at patienter blev placeret på gange eller i opholdsrum.

- Det her viser, at der er store og permanente overbelægningsproblemer på vores sygehuse. Det er især de akutte og medicinske afdelinger, som er ramt, og det går hårdt ud over både patienter og medarbejdere, siger Jytte Wester, kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland, i en pressemeddelelse.

Tal fra Seruminstituttet viser samtidig, at antallet af sengepladser på medicinske afdelinger i Region Nordjylland er faldet fra 834 i 2007 til 779 i 2011. Det svarer til et fald på 7 procent over fem år.

Kredsformanden for Dansk Sygeplejeråd understreger, at overbelægning er en permanent problematik.

- Sygeplejersker på nordjyske sygehuse har gennem flere år fortalt om overbelægning og manglende ressourcer til at passe patienterne, siger Jytte Wester.

Hun forudser, at problemerne med overbelægning vil vokse, hvis der ikke sættes ind nu. Blandt andet fordi antallet af ældre stiger eksplosivt.

I alt har 1205 hospitalssygeplejersker deltaget i analysen om patienter på gangene og er blevet spurgt i perioden den 10. til 21. december 2012.

De store problemer med overbelægning på landets sygehus har fået Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen og Danske Patienter til at lave et forslag til hjælpepakke mod overbelægning.

De konkrete bud på, hvad der skal stoppe overbelægningen er følgende:

- Her-og-nu stop for nedlæggelse af medicinske senge.

- Al ledig kapacitet skal tages i brug.

- Styrk sygeplejen i kommunerne

- Fremryk Sundhedsstyrelsens nationale handleplan for ældre medicinske patienter.

- Sundhedsmyndighederne skal sikre offentligt tilgængeligt opdateret data på overbelægning

- Kommuner og regioner skal planlægge sammen

- Det skal kunne betale sig at undgå indlæggelse