Foto: Aalborg Universitetshospital

Sygehuspersonalet løber hurtigere for færre penge

Sparekniven hænger over de nordjyske sygehuse, som skal på budgetterne - men produktionen stiger samtidig langt mere end i resten af landet.

Der bliver hele tiden færre penge at drive sygehus for i Nordjylland, men antallet af operationer, undersøgelser og screeninger tager sig tilsyneladende ikke af den slags nedskæringer - for produktionen trodser spareøvelserne og stiger.

På landsplan ligger produktionsvæksten på sygehusene på 1,8 procent, mens den i Nordjylland ligger på hele 4,2 procent. Det viser en rapport fra Sundheds- og Ældreministeriet, som hvert år laver en opgørelse over produktivitetstal for den danske sygehuse.

- Det er personalets fortjeneste, at der leveres flere ydelser i en tid, hvor der er sket en opbremsning i sygehusøkonomien. Vi ved, at der er travlt på sygehusene, og netop nu er det i fokus, at vi ikke bare skal levere flere ydelser, men at vi skal levere de rigtige ydelser. Det handler om at skabe værdi for patienten i form af effektivitet og kvalitet, og derfor kan antallet af ydelser ikke stå alene, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Derfor er det en del af budgetforlige 2017 i Region Nordjylland, at der fremover skal være mere fokus på den indsats, der samlet set skaber den største værdi for patienternes trivsel og livskvalitet.

Blandt andet er der sat et projekt om hofte- og knæoperationer i gang i Farsø, som nu skal bredes ud til andre dele af Danmark.