LIGE NU:

Teknologi i hjemmet skal hjælpe lungepatienter

Kronisk syge lungepatienter skal hjælpes væk fra følelsen af at være "svingdørs-patienter" på sygehuset. Sundhedsministeren åbner mandag et storstilet forsøg, hvor Aalborg Universitet, hjemmesygeplejen, sygehuset, læger og en lang række virksomheder arbej

I et nyt forskningsprojekt skal Aalborg Universitet (AAU) sammen med patienter, der lider af KOL ("rygerlunger") og alle de aktører i sundhedssystemet, patienterne er i kontakt med, udvikle metoder, webtjenester og tilbud, der kan hjælpe patienten til at holde sig i gang og tage medansvar for sit helbred. Et af kodeordene er således brugerdreven innovation, men det såkaldte telehomecare-projekt Telekat er langt mere omfattende.

Det oplyser Aalborg Universitet i en pressemeddelelse.

Hvis KOL-patienter fremover i højere grad skal behandles i eget hjem, så stiller det nye krav til samarbejdet mellem sygehus, hjemmesygeplejen, sundhedscentret og den praktiserende læge. Beslutningerne flyttes ud fra sygehuset, og de mange aktører skal samarbejde og udveksle informationer på en anden måde end hidtil.

Det er en udfordring, der skal løses, og i denne sammenhæng er Telekat et unikt projekt, fordi det inddrager mange forskelligartede parter - brugerne, de virksomheder, der skal udvikle beslutningsstøttesystemerne, forskere og klinikerne.

- Vores håb er, at resultaterne fra Telekat vil kunne overføres til andre kronisk syge patientgrupper. Det vil kunne sikre patienterne en bedre livskvalitet og samtidig spare penge i sundhedsvæsnet, siger adjunkt Birthe Dinesen.

Hun er selv både forsker på AAU og tidligere sygeplejerske, og skal være leder af projektet, der bærer undertitlen "Telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen".

Mandag d. 31. marts skydes Telekat-projektet officielt i gang af minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen. Her vil ministeren besvare spørgsmål på det udstyr, som patienterne får installeret til undersøgelser og kontakt i deres eget hjem, og herigennem give grønt lys for det næste tre og et halvt års arbejde med forskning og praktiske erfaringer.