Tilfredshed med konstitueret politidirektør

Kilder i regeringen vurderer, at ministeriet har foretaget en helgardering ved at slå stillingen op. På den måde kan man sikre sig, at der ikke sidder egnede emner til posten, som man ikke selv har fået øje på.

Der er altså ikke lagt op til, at Højbjerg blot skal være en overgangsfigur. Det vurderes, at der skal en meget kompetent ansøger til, hvis ikke Højbjerg skal lande jobbet permanent.

<b>S: Lidt kluntet</b>
Hos Socialdemokraterne undrer retsordfører Karen Hækkerup sig over forløbet.

- Først siger man, at Hesselbjerg fratræder efter gensidig aftale. Så siger man, at han er blevet fyret. Så går der en uge, hvorefter man udnævner en midlertidig rigspolitichef, og så slår man stillingen op. Det virker lidt kluntet, siger hun.

Umiddelbart mener hun dog, at Højbjerg har den rigtige profil. Karen Hækkerup lægger vægt på den indberetning, som Højbjerg i sin egenskab af politidirektør skrev om situationen i Nordjyllands Politi efter indførelsen af reformen.

Der fremhævede han, at politiet havde brug for flere kontoransatte og en fladere ledelsesstruktur - netop de ting, som politikerne valgte at prioritere ved serviceeftersynet af politireformen.

- Spørgsmålet er, om man slår stillingen op, fordi Dansk
Folkeparti kræver en udefra, siger hun.

<b> DF: Bred baggrund</b>
Hos Dansk Folkeparti glæder retsordfører Peter Skaarup sig over, at Højbjerg ikke kommer direkte fra Justitsministeriet, som Hesselbjerg eksempelvis gjorde.

- Han har en bred baggrund med ledende poster i dansk politi og som meget anset vicedirektør i Europol.

Han har også en fortid som advokat, siger Peter Skaarup.

- Vi er blevet orienteret i processen af justitsministeren, og det er vi glade for. For det er en utrolig vigtig stilling her under politireformen, hvor der er store problemer med at honorere de krav, man naturligt kan stille til politiet.

Det er naturligvis en hovedopgave for Jens Henrik Højbjerg at få sat skik på det, siger Skaarup.