Tobisfiskere er truet af lav kvote

Biologerne anbefaler ikke højere kvoter til tobisfiskerne. Det vil få konsekvenser, mener fiskernes formand.

Der er for få unge fisk af arten tobis til, at danske tobisfiskere får sat kvoten op. Det står klart, efter biologer i de to sidste uger af april har undersøgt bestanden af tobis.
Prøvefiskeri har vist, at der er for få etårige og toårige tobis. Omvendt er der en kolossal bestand af treårige tobis. Men det er tilgangen af de helt unge fisk, der er afgørende for, hvor stor kvoteanbefalingen bliver.

Biologerne fra DTU Aqua afleverer rapporten over forsøgsfiskeriet på mandag til Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES. De skal 17. maj rådgive EU-Kommissionen om kvoter. Herefter fastsætter kommissionen den endelige tobiskvote.

- Det er min opfattelse, at fiskerne godt kan få en væsentlig forøget kvote blandt andet på baggrund af den historisk store bestand af treårige tobis, som biologerne har konstateret, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

- Vi vil i de kommende uger arbejde på at få en væsentlig kvoteforhøjelse over for politikere i Danmark og over for EU-Kommissionen, siger han.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) er dog umiddelbart afvisende overfor at forhøje kvoten:

- Der er ikke grundlag for at forhøje tobiskvoten. Det er meget ærgerligt, og jeg forstår udmærket situationens alvor for fiskerne. Men vi er nødt til at holde os til eksperternes rådgivning, hvis der også skal være et tobisfiskeri de kommende år, siger hun.

Fiskernes formand understreger, at en uændret tobiskvote vil være katastrofal for det danske industrifiskeri og for mange lokalsamfund. Og at kommer til at koste mange arbejdspladser.

- De foreløbige resultater viser til gengæld, at der er flere treårige tobis, end der plejer at være. Men dem kan vi ikke fiske på, fordi de er forældre til næste års tobis. Og det giver os mulighed for en god årgang næste år, siger fødevareministeren.

Der er i dag omkring 50 danske fiskefartøjer, som fanger tobis. På land ligger der tre fiskemelsfabrikker i henholdsvis Thyborøn, Hanstholm og Skagen.

/ritzau/

Forsiden lige nu