Trafikdage på AAU

I dag og i morgen afholdes der for 15. gang Trafikdage på Aalborg Universitet. I forbindelse med dette, vil forskere og folketingspolitikere bl.a. diskutere en af de helt store globale udfordringer, nemlig transportens klimaudfordring.

<b>Transportens klimaudfordring</b>
Døgnet rundt udleder verdens trafik og transportsektor enorme mængder co2, og hvis denne udledning ikke kraftigt reduceres inden for en overskuelig årrække, vil det få alvorlige konsekvenser for verdens klima. At disse dystre fremtidsudsigter kræver handling er både forskere og politikere enige om, men hvad er den rette løsning?

<b>Dialog om transport og trafik</b>
Om deltagerne i løbet af konferencen når til enighed om den rette løsning er nok tvivlsomt. Erfaringerne fra tidligere Trafikdage er imidlertid, at det er meget frugtbart for den danske trafikdebat, at forskerne og politikerne får en mulighed for at gå i direkte og personlig dialog om løsningen af transport- og trafik-spørgsmål.

<b>Panelet</b>
Debatten om transportens klimaudfordring sættes i gang af keynote speaker Jørgen Henningsen, European Policy Centre, tidligere Generaldirektorat for Energi og Transport, EU kommissionen, som med sit indlæg lægger op til rundbordsdiskussion mellem folketingets trafikordførere: Magnus Heunicke (S), Pia Olsen Dyhr (SF), Per Clausen (Ø), Kim Kristiansen (DF). Ordstyrer er journalist Jesper Steinmetz, TV2.

<b>Levende debat</b>
Der er ingen tvivl om, at der bliver tale om en levende debat. Politisk følsomme emner som roadpricing og kørselsafgift er nemlig så godt som uundgåelige i en debat, hvor reduktionen af transportens co2-udslip er i fokus.

<b>Workshops</b>
I løbet af konferencen bliver der også tid til at diskutere andre trafik- og transportemner, i alt præsenteres 85 papers, og der afholdes 4 workshops.

<b>Hvis du vil vide mere</b>
Yderligere information om konferencen og det fulde program findes på www.trafikdage.dk.