Bilerne holder i kø ved tunnellen. Foto: arkivfoto

Tunnel lukker mandag

På mandag lukker det ene rør i Limfjordstunnellen. Vejdirektoratet forventer, at det vil få mærkbare trafikale konsekvenser, det vil sige kø.

Grunden til, at tunnellen lukker, er, at belægningen skal udskiftes.

Vejdirektoratet vil bestræbe sig på at udføre arbejdet så hurtigt som muligt, hvilket indebærer, at der vil blive arbejdet i døgndrift i alle tre uger. Arbejdet pågår i ét rør ad gangen, mens al trafik overledes til det andet rør.

I forvejen har Vejdirektoratet udført mange arbejder i tunnelen i foråret. Disse arbejder er dog hovedsagligt sket om natten, så myldretidstrafikken ikke er blevet generet.

Udskiftning af belægningen er dog mere omfangsrigt, og Vejdirektoratet har vurderet, at de trafikale gener kan mindskes ved at arbejde i døgndrift i en kortere periode i stedet for at udføre arbejdet ved natspærringer over en væsentlig længere periode.

Når arbejdet er udført, vil trafikanterne opleve bedre sikkerhed og komfort ved kørsel gennem tunnellen.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de problemer, der måtte opstå, og opfordrer bilisterne til at orientere sig om situationen på www.vejdirektoratet.dk